Täydennyskoulutus

Uutta osaamista uraohjaukseen

Uraohjaustehtävissä toimiva, haluatko lisätä osaamistasi vihreässä siirtymässä, digitaalisissa ympäristöissä työskentelyssä tai yhdenvertaisessa ja tasa-arvoisessa ohjauksessa? Tule vahvistamaan ohjausosaamistasi verkossa opiskellen!

Ohjausalan täydennyskoulutukset

 • Osaavalla ohjauksella kestävään tulevaisuuteen, 3 op
 • Digisti ohjaten - aidosti kohdaten, 3 op
 • Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen ohjaus, 3 op
Nainen ja mies tietokoneen äärellä
Opiskelumuodot
Verkko-opiskelu
Alkaa
21.09.2023
Hinta
Maksuton

Kenelle?

Ohjausalan täydennyskoulutukset on tarkoitettu sinulle, joka toimit uraohjaustehtävissä

 • Työllisyyspalveluissa
 • Ohjaamossa
 • kuntakokeilussa
 • koulutusorganisaatiossa (kaikki koulutusasteet)
 • kolmannella sektorilla tai
 • yrityksessä

Osaavalla ohjauksella kestävään tulevaisuuteen, 3 op

Tule koulutukseen, jossa perehdyt ekologisesti kestävään kehitykseen ja vihreään siirtymään sekä hankit valmiuksia käsitellä näitä ilmiöitä ohjaustyössäsi eettisesti ja ohjausasiakkaidesi arvomaailmaa kunnioittavalla tavalla.

Sisältö

 • Mitä on ekologinen kestävä kehitys, vihreä siirtymä, vihreä ohjaus -  Mihin olemme matkalla ja miksi ohjausta tarvitaan?
 • Kiertotalous, toimialat ja osaaminen ekologisen kestävyyden näkökulmasta
 • Vihreä ohjaus: mihin ohjataan ja miten ohjataan?
 • Kestävän kehityksen näkökulma uraohjauksessa

Toteutus

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, kolme puolen päivän mittaista koulutuspäivää verkossa sekä teemaan liittyviä omaa työtäsi kehittäviä välitehtäviä. Lisäksi koulutukseen kuuluu verkkotyöpaja, jossa sinulla on mahdollisuus saada apua ja ohjausta välitehtäviin kouluttajilta ja muilta osallistujilta.

Aikataulu

 • 1. koulutuspäivä 26.9.2023 klo 12.00 - 15.30
 • 2. koulutuspäivä 24.10.2023 klo 12.00 - 15.30
 • verkkotyöpaja 7.11.2023 klo 14.00 - 15.30 (vapaaehtoinen)
 • 3. koulutuspäivä 28.11.2023 klo 12.00 - 15.30

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Pirjo Hänninen, lehtori ja Seija Koskela, lehtori, Jamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Ilmoittautuminen on päättynyt. Koulutus on täynnä.

Seuraava vastaava koulutus toteutetaan keväällä 2024. Koulutusten ajoitus päivitetään näille sivuille lokakuun aikana. Ilmoittautuminen on vuoden 2023 loppupuolella.

Digisti ohjaten – aidosti kohdaten, 3 op

Tässä koulutuksessa vahvistat osaamistasi verkkovälitteisesti tapahtuvassa ohjauksessa ja ohjaustyötäsi tukevista digitaalisista toimintaympäristöistä. Pääset myös tutustumaan siihen, kuinka kehittyvää teknologiaa (XR ja tekoäly) voidaan hyödyntää osana ohjausta.

Sisältö

 • Ohjausosaaminen digitaalisissa ohjausympäristöissä  
 • Digitaaliset palvelut urasuunnittelun tukena
 • Ohjauksen saavutettavuus ja yhdenvertaisuus

Toteutus

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, yhden koko päivän mittaisen ja kaksi puolen päivän mittaista koulutuspäivää sekä teemaan liittyviä omaa työtäsi kehittäviä välitehtäviä. Lisäksi koulutukseen kuuluu kaksi vertaisohjauspajaa, jossa saat apua ja tukea välitehtäviin kouluttajilta ja muilta osallistujilta.

Aikataulu

 • 1. koulutuspäivä 21.9.2023 klo 9.00 - 15.00
 • Vertaisohjauspaja 28.9.2023 klo 14.00 - 15.30 (vapaaehtoinen)
 • 2. koulutuspäivä 26.10.2023 klo 12.00 - 15.30
 • Vertaisohjauspaja 15.11.2023 klo 14.00 - 15.30 (vapaaehtoinen)
 • 3. koulutuspäivä 30.11.2023 klo 12.00 - 15.30

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat lehtori Virpi Koskelo ja asiantuntija Ilona Laakkonen, Jamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Ilmoittautuminen on päättynyt. Koulutus on täynnä.

Seuraava vastaava koulutus toteutetaan keväällä 2024. Koulutusten ajoitus päivitetään näille sivuille lokakuun aikana. Ilmoittautuminen on vuoden 2023 loppupuolella.

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen ohjaus, 3 op

Tässä koulutuksessa lisäät ymmärrystä itsestäsi yhdenvertaisten ohjauspalvelujen toteuttajana sekä monimuotoisemman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan edistäjänä.

Sisältö

 • Johdanto tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamiseen
 • Kieli- ja kulttuuritietoinen ohjaus
 • Sukupuolitietoinen ohjaus
 • Monimuotoinen työelämä
 • Dialogitaidot ohjauksessa

Toteutus

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, neljä puolen päivän mittaista koulutuspäivää verkossa sekä teemaan liittyviä omaa työtä kehittäviä välitehtäviä. Koulutuksessa hyödynnetään vertaisoppimista sekä webinaareissa että oppimista tukevalla verkkoalustalla.

Aikataulu

 • 1. koulutuspäivä 2.10.2023 klo 12.00 - 15.30
 • 2. koulutuspäivä 30.10.2023 klo 12.00 - 15.30
 • 3. koulutuspäivä 20.11.2023 klo 12.00 - 15.30
 • 4. koulutuspäivä 4.12.2023 klo 12.00 - 15.30

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat lehtori Riikka Michelsson ja lehtori Maarit Miettinen, Jamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Ilmoittautuminen on päättynyt. Koulutus on täynnä.

Seuraava vastaava koulutus toteutetaan keväällä 2024. Koulutusten ajoitus päivitetään näille sivuille lokakuun aikana. Ilmoittautuminen on vuoden 2023 loppupuolella.

Ruotsinkieliset ohjausalan koulutukset

Tulossa on myös vastaavat ruotsinkieliset koulutukset, joista vastaa Åbo Akademi.

Koulutuksia tarjolla myös vuonna 2024

Järjestämme näitä ohjausalan täydennyskoulutuksia myös vuonna 2024. Tarkemmat ajankohdat julkaisemme myöhemmin.

Ohjausalan täydennyskoulutusten rahoitus ja tavoitteet

Täydennyskoulutukset ovat osa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF) rahoitettavia jatkuvan oppimisen uudistuksen toimenpiteitä, jotka ovat KEHA-keskuksen vastuulla. Ohjausosaamista vahvistavat täydennyskoulutukset perustuvat Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjauksiin sekä Elinikäisen ohjauksen strategian 2020 - 2023 ja Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteisiin. 

Lisätietoja

Maija-Liisa Siitari

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180

Lisätietoja ilmoittautumisesta

Minna Demirel

Koulutuskoordinaattori, Education Coordinator
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505913658