Täydennyskoulutus

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

Seuraava hakuaika tammikuussa 2023
Seniori ja hoitaja istuvat sohvalla keskustelemassa
Hakuaika
04.04.2022 - 21.11.2022
Kesto
26.01.2023 - 29.03.2024
Hinta
4900 euroa. Osallistumismaksu laskutetaan viidessä erässä á 980 €.

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on tällä  itsenäinen perusterveydenhuollon vastaanottohoitotyön tehtävä. 

Oikeus lääkkeiden määräämiseen on mahdollista vain tämän säännellyn lisäkoulutuksen suorittamisen jälkeen kulloinkin voimassa olevan terveydenhuoltolain ja STM:n lääkkeen määräämisasetuksen (A 1088/2010) mukaan terveydenhuollon toimintayksikön vastaavan lääkärin määräyksestä. Oikeutta lääkkeiden määräämiseen haetaan Valvirasta.

Huom! Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksen liittyvä koulutuskorvaus on HE 202/2018 on hyväksytty eduskunnassa seuraavasti 60 a §:

Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaus 

  • Korvaus koulutuksesta voidaan maksaa henkilön työnantajana toimivalle terveydenhuollon toimintayksikölle
  • Korvauksen saajana voi olla sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävä:
    1. kunta
    2. kuntayhtymä
    3. kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla oleva sopimuksen perusteella tai muulla tavalla kunnan tai kuntayhtymän lukuun terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottava yksikkö
  • Korvaus maksetaan lääkkeen määräämisen edellyttämän koulutuksen perusteella, kun sairaanhoitaja on saanut rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä.

Kysy lisää:

Pia Piispanen

Asiantuntija, Specialist
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400752844

Johanna Heikkilä

Asiantuntija, Specialist
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408488623