Täydennyskoulutus

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

Jamkin tarjoamassa 45 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa hankit sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen.

Seniori ja hoitaja istuvat sohvalla keskustelemassa
Hakuaika
04.04.2022 - 08.01.2023
Kesto
26.01.2023 - 29.03.2024
Hinta
4900 euroa. Osallistumismaksu laskutetaan viidessä erässä á 980 €.

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on tällä  itsenäinen perusterveydenhuollon vastaanottohoitotyön tehtävä. 

Oikeus lääkkeiden määräämiseen on mahdollista vain tämän säännellyn lisäkoulutuksen suorittamisen jälkeen kulloinkin voimassa olevan terveydenhuoltolain ja STM:n lääkkeen määräämisasetuksen (A 1088/2010) mukaan terveydenhuollon toimintayksikön vastaavan lääkärin määräyksestä. Oikeutta lääkkeiden määräämiseen haetaan Valvirasta.

Huom! Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksen liittyvä koulutuskorvaus on HE 202/2018 on hyväksytty eduskunnassa seuraavasti 60 a §:

Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaus 

  • Korvaus koulutuksesta voidaan maksaa henkilön työnantajana toimivalle terveydenhuollon toimintayksikölle
  • Korvauksen saajana voi olla sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävä:
    1. kunta
    2. kuntayhtymä
    3. kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla oleva sopimuksen perusteella tai muulla tavalla kunnan tai kuntayhtymän lukuun terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottava yksikkö
  • Korvaus maksetaan lääkkeen määräämisen edellyttämän koulutuksen perusteella, kun sairaanhoitaja on saanut rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä.

Jamk järjestää sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen ylimääräisen valintakokeen 10.1.

Jamk järjestää sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen ylimääräisen valintakokeen 10.1.2023 klo 16.00. Voit osallistua valintakokeeseen, vaikka et olisi vielä työnantajan kanssa keskustellut asiasta ja sopinut koulutukseen osallistumisesta. Mikäli suoritat hyväksytysti valintakokeen, sinulla on mahdollisuus työnantajan hyväksymisen jälkeen aloittaa koulutus.

Mielellämme ottaisimme myös tiedon vastaan sähköpostilla, mikäli Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen koulutus kiinnostaisi sinua tulevaisuudessa.

Kokonaisuus sisältää seuraavat osiot:

  • Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op
• Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op
• Kliinisen hoitotyön toteuttaminen 8 op
• Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op
• Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op

Kysy lisää:

Pia Piispanen

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400752844

Johanna Heikkilä

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408488623

Asiakastarina

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen Heidi Hannuksesta tuli lääkkeitä määräävä sairaanhoitaja

Koulutus toi varmuutta potilaan tutkimiseen ja iso bonus olivat farmakologian opinnot.