Täydennyskoulutus

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

Jamkin tarjoamassa 45 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa hankit sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan
Seniori ja hoitaja istuvat sohvalla keskustelemassa
Laajuus
45 op
Hakuaika
04.04.2023 - 10.11.2023
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Kesto
23.01.2024 - 29.03.2025
Hinta
5400 euroa. Valtion koulutuskorvaus haettavissa.

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on tällä  itsenäinen perusterveydenhuollon vastaanottohoitotyön tehtävä,  joka laajentaa sairaanhoitajan roolia lisäten vastuuta ja osaamista asiakkaan terveydentilan määrittelystä ja lääkehoidon toteutuksesta. Jamkissa koulutusta on järjestetty vuodesta 2011 alkaen.

Terveydenhuollon ammattihenkilölaki (533/2019) mahdollistaa sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen terveydenhuollon avohoidon vastaanotoilla, yhteispäivystyksissä sekä muissa perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon avohoidon palveluissa, mukaanlukien kotisairaanhoito, jotka kuuluvat hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Tällä tarkoitetaan myös avoterveydenhuollon palveluita, joita hyvinvointialue hankkii sopimuksen perusteella tai hyvinvointialueen lukuun muulla tavalla.

Sairaanhoitaja voi aloittaa lääkityksen määrätyissä akuutissa infektiossa, sekä jatkaa lääkärin määräämää lääkehoitoa yleisimmissä kansansairauksissa. Ennaltaehkäisevään hoitoon sairaanhoitaja voi määrätä tiettyjä ehkäisyvalmisteita sekä rokotteita. 

Opinnot suoritettuasi voit hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä sekä yksilöintitunnusta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta.

Vuoden 2023 elokuussa rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden omaavia sairaanhoitajia, joilla oli lääkkeenmääräämisen oikeus, oli yhteensä 725 henkilöä. Hyvinvointialueelle, tai muulla tavalla hyvinvointialueen lukuun terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottavalle yksikölle suoritetaan valtion varoista korvausta koulutuksen kustannuksista.

Oikeus lääkkeiden määräämiseen on mahdollista vain tämän säännellyn lisäkoulutuksen suorittamisen jälkeen kulloinkin voimassa olevan terveydenhuoltolain ja STM:n lääkkeen määräämisasetuksen (A 1088/2010) mukaan terveydenhuollon toimintayksikön vastaavan lääkärin määräyksestä. Oikeutta lääkkeiden määräämiseen haetaan Valvirasta.

Kokonaisuus sisältää seuraavat osiot:

  • Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op
• Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op
• Kliinisen hoitotyön toteuttaminen 8 op
• Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op
• Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op

Kysy lisää:

Pia Piispanen

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400752844

Johanna Heikkilä

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408488623

Asiakastarina

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen Heidi Hannuksesta tuli lääkkeitä määräävä sairaanhoitaja

Koulutus toi varmuutta potilaan tutkimiseen ja iso bonus olivat farmakologian opinnot.