Täydennyskoulutus

Digitalisoituva ja moninaistuva kirjastotyö

Kirjasto on tulevaisuudessa matalan kynnyksen oppimiskeskus. Hanki joustavasti uutta osaamista ja varmuutta muuttuviin työtehtäviin, jotta voit palvella omia asiakkaitasi entistä monipuolisemmin.

Ilmoittaudu 5.1.2024 mennessä
-
Laajuus
5-30 op
Aloituspaikat
40
Hakuaika
05.10.2023 - 05.01.2024
Opiskelumuodot
Verkko-opiskelu
Kesto
17.01.2024 - 31.12.2024
Hinta
Maksuton

Kirjastot matalan kynnyksen oppimiskeskuksina 

Kirjastot ovat muutoksen kourissa ja vaativat uudenlaista osaamista. Digitaaliset taidot ovat nykyarjen keskiössä ja asiakastyö on moninaistunut. Tule päivittämään osaamistasi vastaamaan alati muuttuvan ja monipuolistuvan työarjen tarpeisiin ja varmista oma paikkasi työmarkkinoilla myös tulevaisuudessa!

Koulutuskokonaisuudessa opit mm.

 • markkinointia ja asiakasymmärrystä 
 • somen käyttöä matalalla kynnyksellä 
 • kokeilukulttuurin rakentamista 

Toteutus ja aikataulu

Opetus järjestetään pääsääntöisesti tiistai- ja torstai-iltaisin klo 17.00-19.30 välillä.

Opintoja tarjotaan seuraavissa toteutuksissa:

1. toteutus 14.9.2023 - 30.6.2024 (ilmoittautuminen 1. toteutukseen on päättynyt - opinnot ovat jo käynnissä)

2. toteutus 17.1.2024 - 31.12.2024 (Ilmoittautuminen 2. toteutukseen on avoinna 5.10.2023 - 5.1.2024)

Toisen toteutuksen orientaatio järjestetään keskiviikkona 17.1.2024 klo 17.00-18.30.

Jatkuva oppiminen ja yhteiskehittäminen, 5 op

Opintojakson ajankohta:

1. toteutus: 15.9.2023 - 31.12.2023
2. toteutus: 1.2.2024 - 30.4.2024

Jatkuva oppiminen ja yhteiskehittäminen -opintojakso auttaa opiskelijaa ymmärtämään jatkuvan oppimisen tärkeyden koko ihmisen elinkaaressa. Jatkuvan oppimisen ymmärtäminen työkaluna erilaisten ihmisten kohtaamisessa luo pohjaa ymmärtää erilaisia asiakasryhmiä. Erilaisuuden ymmärtäminen taas antaa opiskelijalle pohjaa rakentaa parempaa vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Lisäksi opiskelija oppii dialogisuuden merkityksen vuorovaikutustilanteissa. Opintojaksolle kuuluvat yhteiskehittämisen periaatteet auttavat opsikelijaa parantamaan omia vuorovaikutustaitojaan. 

Osaamistavoitteet:

 • Hahmotat jatkuvan oppimisen periaatteet koko ihmisen elinkaaressa 
 • Ymmärrät erialaisuuden merkityksen asiakastyössä 
 • Ymmärrät yhteiskehittämisen prosessin ja työkalut 
 • Vahvistat omia vuorovaikutustaitoja 

Avainsanat: jatkuva oppiminen, dialogi, yhteiskehittäminen, vuorovaikutus, diversiteetti

Digitaaliset työkalut, 5 op

Opintojakson ajankohta:

1. toteutus: 1.10.2023 - 31.1.2024
2. toteutus: 1.3.2024 - 31.5.2024

Digitaaliset työkalut -opintokokonaisuus antaa opiskelijalle tekniset valmiudet tuottaa sisältöä digitaalisiin markkinointikanaviin. Opintojen jälkeen osaat käyttää tehokkaita matalan kynnyksen työkaluja, joilla tuotetaan visuaalisesti toimivia ja helposti jaettavia sisältöjä. 

Osaamistavoitteet:  

 • Osaat etsiä, ottaa käyttöön ja hyödyntää työkaluja digitaaliseen sisällöntuotantoon. 
 • Tiedät, mitä välinettä käyttää mihinkin tarkoitukseen sisällöntuotannossa. 
 • Tunnistat digitaalisten työkalujen tuomat mahdollisuudet oman organisaatiosi ja oman työsi kehittämisessä.

Avainsanat: digitaalinen markkinointi, sisällöntuotanto, kuvankäsittely, videotuotanto, käsikirjoittaminen

Tekijänoikeudet, 5 op

Opintojakson ajankohta:

1. toteutus: 1.11.2023 - 28.2.2024
2. toteutus: 1.4.2024 - 30.6.2024

Tekijänoikeudet-kurssilla opiskelija perehtyy kirjastopalvelujen tuottamisessa ja asiakaspalvelussa tarvittaviin tekijänoikeuksiin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa jatkossa ottaa työssään huomioon aineistojen saavutettavuusnäkökulman. Opiskelija saa kurssilla kokonaiskuvan tekijänoikeuslaista sekä keskeisistä lisensseistä. Lisäksi opiskelija oppii hahmottamaan tekoälyn vaikutuksia kirjastotyöhön ja tekijänoikeuskysymyksiin. 

Osaamistavoitteet

 • Opit tekijänoikeuslain perusteet 
 • Ymmärrät, mitä tarkoittaa CC-lisenssit  
 • Ymmärrät mitä saavutettavuus tarkoittaa kirjastotyössä 
 • Hahmotat tekoälyn vaikutuksen kirjastotyöhön 

Avainsanat: tekijänoikeudet, saavutettavuus, aineistot, lisenssit. CC-lisenssi 

Sosiaalinen media osana asiakaskokemusta, 5 op

Opintojakson ajankohta:

1. toteutus: 1.1.2024 - 31.3.2024
2. toteutus: 1.5.2024 - 31.7.2024

Opiskelija ymmärtää oman sosiaalisen median käytön merkityksen ja mahdollisuudet organisaationsa ja kirjastojen näkökulmasta. Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija kykenee verkostoitumaan ja tekemään sosiaalisen median markkinointia käytännössä, järjestelmällisesti ja systemaattisesti. Opiskelija osaa hyödyntää asiakasymmärrykseen pohjautuen tärkeimpiä sosiaalisen median ympäristöjä ja työkaluja ottaen huomioon organisaation tavoitteet, rajoitteet ja erityispiirteet.  

Osaamistavoitteet

 • Tutustut oman organisaatiosi sosiaalisen median käytön tavoitteisiin, arvioit asiakkaiden tarpeita ja näkökulmia kirjaston tarjoamiin palveluihin. 
 • Harjoittelet suunnittelemaan sosiaalisen median markkinointia omassa organisaatiossasi sekä tekemään sitä käytännössä.  
 • Verkostoidut ja opettelet rakentamaan luottamusta niissä alustoissa, joissa mahdolliset asiakkaat haluavat tulla kontaktoiduiksi. 

Avainsanat: Asiakasymmärrys, asiakaskokemus, asiakkaan kohtaaminen, Digitaalinen markkinointi, sosiaalinen media, markkinoinnin suunnittelu, sisällöntuotanto, social selling

Tapahtumatuotanto, 5 op

Opintojakson ajankohta:

1. toteutus: 1.2.2024 - 30.4.2024
2. toteutus: 1.8.2024 - 31.10.2024

Opintojakson aikana opitaan mitä on tapahtumat yleisesti ja mitä tapahtuman muotoja on. Käydään läpi tapahtuman elinkaari, ja mitä onnistunut ja kannattava tapahtuman järjestäminen pitää sisällään. Opintojaksolla katsotaan tapahtumaa moniulotteisesti.  Tutustutaan virtuaalitapahtuman alustoihin. Tarkastellaan ja analysoidaan erilaisia tapahtumia. Opiskelijat pääsevät myös suunnittelemaan oman tapahtuman kurssin aikana.

Osaamistavoitteet

 • Ymmärrät erilaiset tapahtumien muodot ja miten niitä voidaan hyödyntää kirjastoympäristössä.
 • Osaat suunnitella ja tuottaa tapahtuman alusta loppuun.
 • Osaat myös soveltaa oppimaansa kirjastoympäristöön ja ymmärtää, mitä asioita tulee ottaa huomioon tapahtumaa suunnitellessa.
 • Jakson jälkeen osaat toimia osana tuotantosuunnittelua ja tuotantoryhmää. 

Avainsanat: Tapahtumat yleisesti, tapahtumien erimuodot, tapahtumien elinkaari, tapahtumasuunnittelu, tapahtumatuotanto, virtuaalialustat

Ohjaus ja vuorovaikutus kirjastotyössä, 5 op

Opintojakson ajankohta:

1. toteutus: 1.3.2024 - 30.6.2024
2. toteutus: 1.9.2024 - 30.11.2024

Opit ohjaamaan eri ikäisiä ihmisiä kohti jatkuvan oppimisen periaatteita. Opit verkosssa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja toimimaan sujuvasti asiakkaittesi kanssa erilaisilla alustoilla ja kanavilla. Ymmärrät moninaisuuden huomioimisen kirjastotyössä ja opit ottamaan huomioon eri kulttuurit ja eri ikäiset ihmiset omissa asiakaskohtaamisissa ja ohjaustyössä. 

Osaamistavoitteet

 • Hahmotat osaamisen merkityksen kirjastotyössä 
 • Ymmärrät digitaalisen vuorovaikutuksen tärkeyden muuttuvassa maailmassa 

Avainsanat: ohjaaminen, digitaalinen vuorovaikutus, jatkuva oppiminen, ohjaus

Koulutuksen järjestäjät

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamkin ja Centria-ammattikorkeakoulun kanssa. 

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja opinnoista