Osaamiskokonaisuus

Kestävät materiaalivirrat kilpailuetuna

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja

Teollisuus uudistuu, niin myös logistiikka! Verkkokaupan kasvu, ongelmat kansainvälisissä toimitusketjuissa ja kilpailun kiristyminen luovat paineita materiaalivirtojen kehittämiseen. Kun samalla tavoitellaan ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen, tarvitaan materiaalivirtojen hallitsemiseksi ja tehostamiseksi vahvaa osaamista ja uudenlaisia ratkaisuja.

Ilmoittaudu 13.11. alkaen
Henkilö automatisoidussa varastossa
Laajuus
30 opintopistettä
Aloituspaikat
20
Hakuaika
13.11.2023 - 14.02.2024
Opiskelumuodot
Verkko-opiskelu
Kesto
13.03.2024 - 15.12.2024
Hinta
Maksuton

Kilpailukykyä logistiikan ja tuotannon prosesseja kehittämällä

Kestävät materiaalivirrat kilpailuetuna -koulutuksessa opit, miten materiaalivirtoja ohjataan ja logistiikkaa johdetaan tehokkaasti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Kestävät materiaalivirrat kilpailuetuna on tiivis kokonaisuus, jonka suoritettuasi

 • sinulla on valmiudet hallita, johtaa ja uudistaa liiketoimintaa materiaalivirtoja kehittämällä
 • osaat hyödyntää uutta teknologiaa materiaalivirtojen kehittämiseksi ja tehostamiseksi
 • ymmärrät materiaalivirtojen merkityksen asiakaspalvelun, kilpailukyvyn, tehokkuuden ja ekologisuuden näkökulmista
 • ymmärrät resurssitehokkuuden ja tuottavuuden kehittämisen merkityksen.

Koulutuksen sisällöt ja toteutus

Kestävät materiaalivirrat kilpailuetuna -osaamiskokonaisuus koostuu kuudesta AMK-tasoisesta opintojaksosta (yhteensä 30 opintopistettä). Opinnot suoritetaan verkko-opintoina, mutta opintoihin sisältyy myös yhteensä 12 (etä)kontaktikertaa. Näihin kontaktikertoihin voit osallistua verkon välityksellä.

Opintojaksot

Kestävät materiaalivirrat kilpailuetuna -osaamiskokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Logistiikan maailma, 5 op
  Logistiikan maailma -opintojakson käytyäsi ymmärrät, mitä logistiikka on ja miten se linkittyy erilaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Opit myös viimeisimmät logistiikan trendit ja ymmärrät niiden merkityksen materiaalivirtojen hallinnassa.

 • Intralogistics, 5 op
  Sujuva sisälogistiikka koostuu toimivista prosesseista, sopivista työvälineistä ja niiden hyvin suunnitellusta yhteensovittamisesta. Intralogistics-kurssilla opit, miten menestyksekäs sisälogistiikka rakennetaan edellä mainittujen varaan, ja saat käsityksen mitkä perusteet pitää olla kunnossa, että toimintaa voi kehittää jatkossa entistä tehokkaammaksi.

 • Materiaalinohjaus, 5 op
  Moderneissa toimitusketjuissa materiaalinohjauksen osa-alueiden, kuten kysynnän ennustamisen, varastotasojen optimoinnin, tuotantostrategian valinnan sekä kapasiteetin suunnittelun, merkitys korostuu entisestään. Näiden perusteiden avulla opit suunnittelemaan ja hallitsemaan yrityksen materiaalivirtoja. 

 • Sisälogistiikan johtaminen, 5 op
  Toimitusketjujen kasvaneet nopeus- ja virheettömyysvaatimukset edellyttävät myös sisälogistiikan johtamiselta entistä enemmän ammattimaisuutta ja suunnitelmallisuutta. Tällä opintojaksolla käydään läpi, miten johtamisen keinoin voidaan vaikuttaa tehokkaasti toiminnan tuloksellisuuteen ja sujuvuuteen. Samalla opit käyttämään työmenetelmiä, joiden avulla mm. henkilöstöä, prosesseja ja työturvallisuutta voidaan johtaa järjestelmällistä ja tuloksekkaasti.

 • Sisälogistiikan automaatio, 5 op
  Automaatio näyttelee merkittävää roolia materiaalivirtojen kehittämisessä. Sisälogistiikan automaatio -opintojakson jälkeen ymmärrät sisälogistiikan automaatioon käytettävien teknologioiden sovelluskohteet ja pystyt perustellusti valitsemaan käyttötarkoitukseen sopivimmat teknologiat. 

 • Uudet teknologiat, 5 op
  Teknologia kehittyy kiihtyvää vauhtia nykypäivän työympäristöissä. Tällä opintojaksolla opit mm. ymmärtämään eri teknologioiden mahdollisuudet materiaalivirtojen kehittämisen näkökulmasta sekä soveltamaan joitain teknologioita.

Opintojaksojen materiaalit ovat muun muassa verkkolinkkejä, tallennettuja verkkoluentoja ja artikkeleita. Materiaalit ovat käytössäsi myös opintokokonaisuuden päättymisen jälkeen.

Kenelle?

Vastaatko yrityksesi sisälogistiikasta? Entä tuotannon materiaalivirroista? Oletko varastopäällikkö tai työnjohtaja? Haluatko saada tukea varastonhallintaa tai materiaalivirtojen kehittämiseen? Jos vastasit yhteen tai useampaan kysymykseen kyllä, on Kestävät materiaalivirrat kilpailuetuna -koulutus sinua varten.

Hinta

Koulutus on osallistujille maksuton.

Kysy lisää koulutuksesta

Ville Karjalainen

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358405962542

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.