AMK-tutkinto

Sairaanhoitaja on asiakaslähtöisen hoitotyön osaaja

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma, päivätoteutus

Sairaanhoitaja on monipuolinen huippuosaaja, jonka kohtaamme monissa eri työtehtävissä mm. sairaanhoitajana, terveydenhoitajana, ensihoitajana, erikoistuneena sairaanhoitajana ja asiantuntijana. Sairaanhoitajien työpanoksella ja osaamistasolla on merkittävä vaikutus väestön hyvinvointiin, kansanterveysongelmien ehkäisyyn, palveluiden saatavuuteen, hoitoon pääsyyn, hoidon laatuun ja toiminnan sujuvuuteen.

Hae opintopolku-palvelussa
Sairaanhoitaja tekee toimenpidettä
Laajuus
210 op
Aloituspaikat
25
Hakuaika
31.08.2022 - 14.09.2022
Tutkinto
Sairaanhoitaja, AMK
Opiskelumuodot
Päiväopiskelu
Alkaa
02.01.2023

Sairaanhoitaja työskentelee moniammatillisissa tiimeissä

Toimit hoitotyön asiantuntijana sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten muodostamissa tiimeissä. Työhösi kuuluu muun muassa hoitotyön ja lääkehoidon suunnittelu, toteutus ja vaikuttavuuden seuranta, elintoimintojen tarkkailu sekä hoitotoimenpiteiden ja tutkimuksien tekeminen. Hoitotyöhön sisältyy myös potilaiden ja omaisten neuvontaa, ohjausta ja tukemista sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa että virtuaalisesti mobiililaitteiden välityksellä.

Voit suorittaa JAMKissa sairaanhoitajakoulutuksen myös englanniksi! 
Englanninkielisessä koulutuksessa saat sairaanhoitajan ammatin lisäksi sujuvan kielitaidon ja tutustut uusiin kulttuureihin.

Opintojen eteneminen

Ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdytään sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöön ja asiakkuuteen, hoitotyötä tukeviin monitieteisiin opintoihin ja hoitotyön perusteisiin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena painottuvat näyttöön perustuva teoreettinen ja kliininen hoitotyön osaaminen, hoitotyön päätöksentekotaidot, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvä osaaminen. Viimeisen puolen vuoden aikana kehittyvän asiantuntijuuden opinnoissa syvennetään opintoja jollakin hoitotyön alueella, esimerkiksi perusterveydehuollon vastaanottotoiminnassa, sairaalan vuodeosastoilla, leikkausosastolla tai päivystyspoliklinikalla, mielenterveystyössä tai lasten hoitotyössä. Kehittyvän asiantuntijuuden opinnoissa vahvistetuu myös terveydentilan arvioinnin, johtamisen ja yrittäjyyden sekä hoitotyön eettisyyden ja ammatillisuuden osaaminen. Sairaanhoitajatutkinnon opintoihin sisältyy opinnäytetyö, joka on työelämän kehittämistarpeiden pohjalta toteutettava tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotyö.

Opiskelusta noin kolmasosa toteutuu ammattitaitoa edistävänä harjoitteluna opiskelijan henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS) mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa julkisella ja/tai yksityisellä sektorilla, projekteissa sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun simulaatioympäristöissä. Opiskelija voi myös kehittää osaamistaan suorittaen teoriaopintoja ja/tai ammattitaitoa edistävää harjoittelua ulkomailla joko englanninkielellä tai muilla hallitsemillaan kielillä. Tutkintoon sisältyvistä opinnoista osa suoritetaan kotimaassa englanninkielisinä.

Osan opinnoista voi suorittaa tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja/tai yrittäjyysosaamista kehittävissä ympäristöissä, kuten osuuskuntatoiminnassa tai Future Factory -toimintamallin labeissa oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Kysy lisää:

Hannele Tyrväinen

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400976749
Sairaanhoitajaopiskelussa vaaditut valmiudet

Sairaanhoitajaopiskelussa vaaditut valmiudet

Sairaanhoitajaksi opiskelu edellyttää aktiivista otetta oman opiskelun suunnitteluun, kiinnostusta ihmisläheisellä alalla työskentelyyn sekä taitoa työskennellä erilaisten ryhmien jäsenenä.
Openlabeissa opiskellaan oikeasti

Artikkeli

Openlabeissa opiskellaan oikeasti

OpenLabissa opiskelijan on mahdollista treenata mm. näytteenottoa, kanylointia, aseptisesti ja steriilisti työskentelyä ja vaikkapa EKG:n ottamista.
Vesi on Mimosan elementti

Opiskelijatarina

Vesi on Mimosan elementti

Sininen kutsuva vesi tuli Mimosa Jallowille tutuksi jo pikkutyttönä. Hänen äidillään on kilpauintitausta ja myös Mimosa aloitti uinnin jo 6-vuotiaana. Lahjakas tyttö siirtyi nopeasti kilparyhmään.

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Bachelor of Health Care, Nursing

AMK-tutkinto

Bachelor of Health Care, Nursing

Hakuaika: 4.1.2023 - 18.1.2023

Koulutustyyppi:

Full-time studies

Koulutus alkaa: 22.8.2023