AMK-tutkinto

Energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi työn ohessa

Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK), monimuoto

Ilmastonmuutos ja kasvava energiantarve ovat aikamme suuria haasteita. Energia- ja ympäristötekniikan AMK-opintojen aikana opit kehittämään tehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja näihin haasteisiin.

Monimuotokoulutus antaa sinulle joustoa opiskeluun ja voit suorittaa tutkinnon myös esimerkiksi työsi ohessa.

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Aurinko leijailee käden päällä
Laajuus
240 opintopistettä, 4 vuotta
Aloituspaikat
15
Hakuaika
16.03.2022 - 30.03.2022
Tutkinto
Insinööri (AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
15.08.2022

Energia- ja ympäristötekniikan asiantuntijaksi

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinnon suoritettuasi sinulla on vahva ja monipuolinen luonnontieteellinen, prosessi-, energia- sekä sähkö- ja automaatiotekninen osaaminen, jota osaat soveltaa energia- ja ympäristöteknisissä ratkaisuissa. Tunnet energiantuotannon ja -jakelun sekä teollisuuden ja kiinteistöjen teknisten prosessien toiminnan. Osaat arvioida, analysoida, suunnitella ja kehittää prosesseja ja monialaisia kokonaisuuksia huomioiden ratkaisujen koko elinkaaren aikaisen energia- ja resurssitehokkuuden sekä liiketaloudelliset vaikutukset.

Ymmärrät projektityöskentelyn ja projektien johtamisen perusteet ja osaa soveltaa niitä energia- ja ympäristöteknisiin ratkaisuihin ja energiankäyttöön liittyvissä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Tärkeimmät osaamistavoitteet ovat: 

 • ymmärrät lämpöopin ja lämmönsiirron fysikaaliset perusteet ja osaat soveltaa niitä teknisiin ratkaisuihin
 • tunnet kansallisen ja kansainvälisen energia- ja ilmastopolitiikan sekä keskeiset toimijat
 • ymmärrät ja tunnet energiamarkkinat ja energiatalouden
 • hallitset nykyaikaiset energiantuotantotekniikat ja niiden kehittämisen
 • tunnet energiantuotannon ja -prosessien ympäristövaikutukset, kuten päästöt maahan, veteen ja ilmaan, ja osaat kehittää niiden hallintaa  
 • osaat suunnitella, mitoittaa ja kehittää energiatehokkaita prosesseja
 • osaat analysoida ja kehittää energiatehokkuutta kokonaisvaltaisesti.

Energia- ja ympäristötekniikan opintojen sisällöt

Energia- ja ympäristötekniikan opinnoissasi keskeisiä sisältöjä ovat energiantuotantotekniikat, uusiutuvat energiaratkaisut, resurssitehokkuus ja kiertotalous, energiantuotannon, -jakelun ja -käytön tehokkuus sekä ympäristövaikutusten, kuten päästöjen hallinta, energiatalous ja energiamarkkinat, prosessitekniikka sekä sähkö- ja automaatiotekniikka.

Opintojen keskeiset aihealueet ovat:

 • energiantuotanto
 • prosessi-, sähkö- ja automaatiotekniikka
 • uusiutuvat energiaratkaisut
 • resurssitehokkuus ja kiertotalous
 • ympäristövaikutukset ja päästöjen hallinta
 • tehokkuus energiantuotannosta energianjakeluun ja -käyttöön

Opiskele työn ohessa

Monimuoto-opiskelua on kokoaikaista opiskelua, joka edellyttää noin 40 tunnin työpanosta viikoittain. Opiskelun alussa sinulle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jonka yhteydessä arvioidaan sinun aikaisemmin hankkimasi osaaminen.

Monimuoto-opetuksessa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, kontaktiopiskelupäivät Jyväskylässä, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Opinnoissa käytetään erilaisia opetusteknologioita ja tarpeen mukaan sosiaalisen median sovelluksia. Työtapoina ovat muun muassa oppimistehtävät, projektityöskentely (aiheet yrityksistä), luennot ja verkkoluennot, seminaariesitykset ja reaaliaikainen työskentely verkon välityksellä. Lisäksi opiskeluihin sisältyy työskentelyä, joka toteutetaan lähiopiskeluna Jyväskylässä esim. koulun laboratoriotiloissa.

Opinnot alkavat noin viikon mittaisella intensiivisellä lähiopetusjaksolla. Muutoin lähiopetuspäiviä on kuukausittain 1 - 2 kerrallaan. Päiviin kuuluvat tyypillisesti ennakkotehtävät. Tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin.

Suurimman osan opinnoistasi voit ajoittaa itsellesi parhaiten sopivaan aikaan vuorokaudessa oman elämäntilanteesi mukaan.

Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai haluat enemmän joustoa opintojen suorittamisajankohtaan ja -paikkaan. Tällainen opiskelu edellyttää sinulta itseohjautuvuutta, aktiivista opiskeluotetta sekä halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi.

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.
Usein kysyttyä hakemisesta

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta!
Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK-tutkintoihin 16. - 30.3.2022 klo 15 mennessä.

Kysy lisää opintojen sisällöistä

Marjukka Nuutinen

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358505547169