Projekti

Yhteistä ymmärrystä ja työn merkityksellisyyttä edistävät uudet, tuottavat työnteon tavat (2334)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
ORGANISAATIO 2.0
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.8.2013 - 31.8.2016
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Tekes
Projektin kuvaus

Organisaatio 2.0 on tutkimushanke, jossa tutkitaan kuinka uudenlaisten työtapojen kautta ja yhteistä ymmärrystä lisäämällä voidaan kasvattaa työn merkityksellisyyttä yksilölle sekä parantaa tuottavuutta.Tutkimushankkeen tavoitteena on tukea työ- ja elinkeinoministeriön aikomusta rakentaa Suomeen Euroopan parhaat työpaikat vuoteen 2020 mennessä.

Tavoitteeseen pyritään tutkimalla ja kehittämällä uudenlaisia työtapoja, jotka parantavat tuottavuutta organisaatiossa ja lisäävät työn merkityksellisyyttä yksilölle. Keskiössä uusissa työtavoissa on yhteisen ymmärryksen lisääminen. Tutkimusta tekee Jyväskylän Ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja VTT:n muodostama tutkijakonsortio. Tutkimuksessa on mukana 8 yritystä pääasiassa Keski-Suomesta.

Lisätietoja:

Liinamaaria Hakola, projektipäällikkö, 050 340 604, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketoimintayksikkö