Projekti

VIRPE 2009, Virtuaaliopintojen pedagoginen ja yhteisöllinen kehittäminen ammatillisissa opettajakorkeakouluissa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
VIRPE 2009
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.1.2009 - 31.12.2010
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Ammatillisen koulutuksen kehittämisen keskeiset haasteet edellyttävät hyvin onnistuakseen myös kehittyneitä virtuaalipedagogisia ratkaisuja. Näitä haasteita ovat muun muassa tarve luoda oppimisympäristöjä, 

  • joissa voidaan kehittää työelämän tarvitsemaa ammatillista osaamista, 
  • joissa voidaan edistää tavoitteiltaan, motivaatioltaan, oppimisvalmiuksiltaan ja kulttuuritaustaltaan erilaisten oppijoiden työskentelyä ja oppimista. 

Haasteena on myös uutta teknologiaa hyödyntämällä monipuolistaa opetusmenetelmiä, tukea ja ohjata oppimisprosesseja sekä simuloida työelämän toimintaympäristöjä.


VIRPE -hanke oli viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteinen verkostohanke vuosille 2007 - 2009. Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin sellaisia verkkopedagogisia ratkaisuja, joissa tavoitellaan uuden toimintakulttuurin luomista verkostoituneisiin oppijayhteisöihin oppilaitoksissa ja organisaatioissa. Tavoitteena oli ammatillisen koulutuksen kehittäminen, erityisesti verkko-opettajuuden vaatimuksien näkökulmasta. Lisäksi hanke lisäsi ja kehitti opettajankoulutuksen kumppanuusverkostojen toimintaa sekä kehitti henkilöstön verkkopedagogisia taitoja entistä laadukkaammiksi. 

Projektin kohderyhmänä oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä hyödynsaajina lisäksi muut ammatilliset opettajakorkeakoulut, ammattikorkeakoulut, ammatilliset oppilaitokset sekä sidosryhmät.