Projekti

VESTRA - Verkko-oppimisen strateginen johtaminen ja kehittäminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
VESTRA
Projektityyppi
Valmistelu- tai esiselvitysprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
3.3.2014 - 31.12.2014
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Arjen digitalisoitumisen myötä myös oppimisympäristöt digitalisoituvat. Verkko- ja mobiilioppiminen lisääntyvät ja monipuolistuvat laitteiden ja ohjelmien kehittyessä kiihtyvällä vauhdilla. Opetuskäytön näkökulmasta vaaditaan uusia toimintatapoja ja systemaattista osaamisen kehittämistä.

VESTRA – Verkko-oppimisen
strateginen johtaminen ja kehittäminen -projektin tavoitteena on tuottaa tietoa
oppilaitosten tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä sekä sen johtamisen
ja kehittämisen nykytilasta, haasteista ja mahdollisuuksista.

Projektin päärahoittaja on Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahaston tukemana.

Lisätietoja:
Sirpa Laitinen-Väänänen, yliopettaja, 040 865 8496, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu.