Projekti

Valte - Valmiina työelämään

Rahoitusohjelma

Lyhenne
VALTE
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.11.2015 - 30.10.2018
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Yliopistojen,
ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen opiskelijoiden työelämätaidot
halutaan nykyistä toimivammiksi. Valmiina työelämään -hanke etsii keinoja tukea
opiskelijan henkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia voimavaroja sekä muutoskykyä
vaihtelevissa työolosuhteissa.

Valmiina työelämään -hanke on
valtakunnallinen usean oppilaitoksen yhteinen kehittämishanke. Hankkeen
päätoteuttaja on Turun yliopisto. Osatoteuttajina toimivat Turun
ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun
ammattiopisto, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Vaasan
yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto sekä Saimaan
ammattikorkeakoulu.

Keskeisiä teemoja hankkeessa ovat työelämän
moninaisuus, muuttuvan työelämän vaatimukset ja työhyvinvoinnin eri osa-alueet.
Hankkeen tuloksena syntyy oppilaitosten yhteistyössä tuottama työhyvinvoinnin
opintokokonaisuus, jossa hyödynnetään viimeisimpiä digitaalisen tekniikan
tarjoamia mahdollisuuksia.

Lokakuun 2018 loppuun ulottuvan hankkeen budjetti on 1,6
miljoonaa euroa. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee hanketta 1,2 miljoonalla
eurolla.

Keski-Suomessa alueellista yhteistyötä
hankkeessa tekevät Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ja Jyväskylän
ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.

Lisätietoja:
lehtori Anja
Tanttu, 040 756 3662, anja.tanttu@jamk.fi
lehtori Teppo
Karapalo, 050 307 0775, teppo.karapalo@jamk.fi
JAMK, Hyvinvointiyksikkö