Projekti

Vaikuttavat tavat, näyttöön perustuva toiminta sote-alalla (9950)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
VATA
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2014 - 31.12.2015
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus


VATA -hankkeessa kehitetään näyttöön perustuvia paikallisia
hyviä käytäntöjä sosiaali- ja terveysalalla. Uudet käytännöt, toimintatavat tai
palvelut voivat kohdistua ajankohtaisiin aiheisiin kuten kotona asuvien
ikääntyneiden toimintakykyyn, nuorten päihdeongelmiin, syrjäytyneisiin
perheisiin, työikäisten mielenterveysongelmiin, tuki- ja liikuntaelinten
ongelmiin ja vammaisiin lapsiin ja nuoriin.


 


Hankkeessa luodaan pysyviä paikallisia verkostoja
ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja työelämän yhteistyönä, joiden
tavoitteena on edesauttaa sosiaali- ja terveysalaa kehittämään ja käyttämään
vaikuttavia menetelmiä palvelutoiminnassaan.


 


Valtakunnallisena tavoitteena on laatia yleinen toimintakykysuositus
ja ICF verkko-oppimistyökalu. VATA-hankkeen viitekehyksenä käytetään WHO:n
(World Health Organization) toimintakyvyn, toiminnanrajoitteiden ja terveyden
kansainvälistä ICF-luokitusta (International Classification of Functioning,
Disability and Health).


 


JAMKista hankkeeseen osallistuu projektiasiantuntijoiden
lisäksi YAMK-opiskelijoita. Hanke on moniammatillinen ja laaja-alaista
näkökulmaa hankkeeseen toivotaan saavutettavan myös opiskelijoiden
innovaatioprojektien ja tutkimuksellisten kehittämistöiden kautta.


 


VATA-hanketta koordinoi Arcada ja siinä on mukana kuusi muuta
ammattikorkeakoulua: Metropolia, Novia, SAMK, TUAMK, OAMK ja JAMK). Hankkeen yhteistyöverkoston
kuuluvat: Finlandssvenskt kompetenscenter inom det sociala området, Käypä Hoito
-toimitus (Duodecim), Suomen sairaanhoitajaliitto ry, Sjuksköterkeföreningen i
Finland rf, Suomen Fysioterapeutit ry, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän yliopisto, Mälardalens högskola. Hanke
toteutetaan vuosina 2014 -2015 ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö
(OKM).


 


Yhteyshenkilöt JAMKissa:


Jaana Paltamaa, erikoissuunnittelija Hyvinvointiyksikkö


Mari Punna, lehtori Hyvinvointiyksikkö

etunimi.sukunimi@jamk.fi