Projekti

Uudistava johtaminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
UUJO
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.5.2011 - 30.6.2014
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Uudistava johtaminen-projektin aikana tunnistetaan työurien pidentämisen ja parantamisen haasteita mukana olevissa keskisuomalaisissa pk-yrityksissä.

Pk-yrityksissä koko henkilöstölle tehdyn alkutila-analyysin pohjalta on valittu kehittämiskohteet, joita on työstetty yhdessä asiantuntijoiden voimin. Kehittämistyön tulosten pohjalta on rakennettu työkaluja ja toimintamalleja esimiestyön ja työyhteisön toimivuuden uudistamiseksi. Vuosien 2011–2014 aikana on pidetty mukana oleville yrityksille yhteisiä työpajoja ja aamukahvitilaisuuksia sekä kaikille avoimia TalkShow-tilaisuuksia.

Projekti toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulun kanssa. Rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Projekti on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama.

Lisätietoja

Marianne Ekonen, projektipäällikkö, 050 409 8352, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Projektin tulokset

Projektin tulokset:

1. Keski-Suomen toimintaympäristöön sovellettu uudistavan johtamisen malli työurien pidentämiseksi.
Malli tuottaa pysyvänä vaikutuksena:
- Perustellun esityksen tyypillisistä pk-yritysten haasteista (mm. tiedonkulku ja palaute, lähiesimiestyö,
tehtäväjaot, valtuutukset)
- Johdon ja henkilöstön hyväksymät, yrityksissä testatut työkalut ja toimintamallit
- Räätälöidyt työkalut ja menetelmät yrityskoon ja toimialan mukaan, jotka ovat yleispäteviä ja helposti
levitettäviä
Malli rakentuu työyhteisön ja yksilöiden johtamisen toimenpiteiden ja kehittymisen kautta. Siinä otetaan
huomioon työntekijöiden ja johdon yhteisesti hyväksymät intressit, tavoitteet ja toimintatavat.

2. Yrityskohtaiset kehittämisohjelmat työkaluineen:
- Yrityskohtaiset kehittämiskohteet tunnistettu ja tunnustettu
- Johdon ja henkilöstön hyväksymät ja testatut menettelytavat ja työkalut
- Uudet foorumit ja menetelmät johdon ja työntekijöiden vuorovaikutuksen syventämiseen
- Varmistetaan tulosten juurtuminen
Työkalujen avulla yritys kykenee vaikuttamaan mm. osaamisen johtamiseen (koulutus, kokemusperäisen
tiedon jakaminen) sekä henkilöstön työkykyyn ja -haluun (varmuus jatkuvuudesta, joustot, luottamus ja
vuorovaikutus) liittyviin kysymyksiin. Toimenpiteet valitaan ja niitä sovelletaan yrityskohtaisesti.
Projektissa mukana olevien yritysten keskijohdon verkottuminen aamukahvitilaisuuksissa, joissa kukin
yritys esittää vuorollaan ajankohtaisen haasteen ja vertaillaan kokemuksia.

vko 47:
- Projektisuunnitelmassa mainituista tuloksista saavutettu tällä hetkellä 3/4
- Projektin uusia nettisivuja työstetty tällä viikolla, jonne tehty myös projektissa kehiteltyjen työkalujen kuvauksia
- Yrityskohtaisia työpajoja pidetty tällä viikolla Viherlandiassa
- Järjestelty aamukahvitilaisuus Viherlandiaan 3.12. + lähetetty kutsut kaikkiin yrityksiin
- Sovittu julkaisupalaveri ensi viikolle

vko 48:
- Projektitiimin julkaisupalaverissa sovittu työnjako loppuvuodelle julkaisun kirjoittamisen suhteeh; kukin tekee casekuvaukset omien vastuuorganisaatoidensa osalta sen suhteen, mitä niissä on työstetty. Lisäksi JY alkaa tehdä alustavaa teoriakartoitusta valittuihin työkaluihin liittyen.