Projekti

TuTa - Tunne- ja turvataidot osaamiseksi 2013-2014

Lyhenne
TuTa2013-2014
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2013 - 31.12.2014
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Sosiaali- ja terveysministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Projektin lähtökohtana ovat lasten oikeus kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä, oikeus itsensä arvokkaaksi kokemiseen sekä hyvään itseluottamukseen.

Projektin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa hyödynnetään Precede-Proceed -mallia soveltuvin osin. Mallissa

  • kehitetään ammattihenkilöiden osaamista
  • pilotoidaan toimintamalli neuvolaan, varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Tuotoksia ovat

  1. lasten tunne- ja turvataitoja edistävä rakenteellinen palvelupolku
  2. ammattihenkilöiden tunne- ja turvataitokoulutus sekä kouluttajakoulutus
  3. materiaalia lapsille ja ammattihenkilöille
  4. uutta tietoa tuottavaa tutkimusta.

Lisätietoja

Sirpa Valkama, lehtori, 040 589 2077, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu