Projekti

TuotTo – Tuottavat toimintamallit

Rahoitusohjelma

Lyhenne
TuotTo
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2017 - 30.6.2019
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

TuotTo – Tuottavat toimintamallit -hankkeen tarkoituksena on kehittää ja
ylläpitää erityisesti mikro- ja pk-yritysten logistiikkatoimintojen
tuottavuutta ja kilpailukykyä digitalisoituvassa ja muuttuvassa
työympäristössä yksilön ja työyhteisöjen työhyvinvointia tukevalla
tavalla. Tavoitteena on erityisesti selvittää ja tukea organisaatioiden
logistiikkatoimintojen digitalisaatiokehitystä (digitalisointi,
automatisointi, robotisointi) sekä työn sujuvuuden ja tuottavuuden että
yksilön ja työyhteisön työhyvinvoinnin näkökulmista.

Logistiikka- ja
erityisesti varastoalalla on tehtyjen selvitysten mukaan käynnissä
voimakas työtehtävien ja työvoiman käytön muutosprosessi, joka vaikuttaa
yrityksen kaikkeen toimintaan. Tavoitteena on


- laajentaa yritysten
tietoa alan työntekemiseen liittyvistä muutoksista ja nykytilasta
(erityisesti henkilöstön osaaminen ja osaamistarpeet, sitoutuminen),

- tuottaa näkemys tulevaisuuden työstä (organisatoriset muutokset,
työtehtävien muutokset, digitalisaatio ja muu teknologinen kehitys) sekä

- tukea yritys- ja verkostokohtaisia muutoksessa tarvittavien
kehittämissuunnitelmien laadintaa ja niiden toteuttamista, edistäen
samalla yhteistä oppimista ja hyvien käytäntöjen ja toimintamallien
levittämistä.


Tässä hankkeessa yhtenä keskeisenä lähtökohtana on
yksilöiden tukeminen muutoksessa: heidän tarpeidensa tunnistaminen
(osaaminen, erityisesti digitaidot; työhyvinvointi, erityisesti työn
mielekkyys ja merkityksellisyys) sekä heidän osallistumisensa tukeminen
niin työnsä, työprosessien kuin koko yrityksenkin kehittämiseen.
Hankkeen tavoitteena on lisätä työntekijöiden voimavaroja työntekemiseen
ja yhteiseen kehittämiseen. TuotTo-hankkeen pääkohderyhmänä on henkilöstö mikro- ja pk-yritysten materiaalinkäsittely- ja varastotoiminnoissa.

Hankkeen hallinnoija on Työtehoseura. Jyväskylän ammattikorkeakoulu toimii osatoteuttajana yhdessä TIEKEn ja Työterveyslaitoksen kanssa.

Yhteyshenkilö JAMKissa:
Ville Pahlsten
040 143 4483
etunimi.sukunimi@jamk.fi