Projekti

Tulevaisuuden maanviljelijät

Rahoitusohjelma

Lyhenne
TuleMa
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.4.2021 - 31.12.2022
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Maa- ja metsätalousministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus
Tulevaisuuden maanviljelijät-hanke kehittää maatalousalan oppilaitosten yhteistyönä opetuksen sisältöjä ja opetusmenetelmiä, oppimismateriaaleja ja opetusmaatilojen toimintaa. 
Hanke toteutetaan vuosien 2021 ja 2022 aikana.
Hankken pitkän tähtäimen tavoitteena on edistää kestävää tuotantoa ja toimijoiden välistä yhteistyötä sekä sovletaa kokeilukulttuuriajattelua maatalousalan oppilaitosten toiminnasta. Hankkeen lyhyen tähtäimen tavoitteita ovat oppimisympäristöjen, opetus- ja oppimismenetelmien sekä opetussisältöjen, materiaalien ja työmenetelmien parantaminen.
Hankkeesa tuotetaan tietoa ja taitoja ravinteiden kierrätyksestä, kestävistä energiaratkaisuista, kiertotaloudesta ja imastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.

Haneen toteuttajia ovat; Ahlmanin koulun Säätiö sr, Hämeen ammatti-instituutti Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (koordinaattori), Jokilaakson kuolutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Yrkeshögskola Novia, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Savaonia-ammattikorkeakoulu oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy.

JAMKin osuuden projektipäällikkönä toimii Jyrki Kataja
,

Kuva poistettu.

Projektipäällikkö ja sisällöntuotanto Jyrki Kataja
Sisällöntuotanto Tarja StenmanProjektin tulokset

Kuva poistettu.
Projektipäällikkö ja sisällöntuotanto Jyrki Kataja

Sisällöntuotanto Tarja Stenman