Projekti

Toimintaa ja kohtaamisia

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.8.2017 - 31.7.2019
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

 Osallisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen ammatillisessa
opettajankoulutuksessa

Hankkeen tavoitteena on kehittää
ja juurruttaa aktivoiva ja osallistava työote ja ihmisoikeusperustaisia
käytänteitä ammatillisen opettajankoulutuksen toteutukseen ja toimintakulttuuriin

1. Vahvistetaan osallisuutta ja ihmisoikeusperustaisuutta
ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa ja osaamiskriteereissä.

2. Kehitetään osallisuutta ja ihmisoikeusperustaisen opetuksen
ja ohjauksen käytäntöjä ja aineistoja ammatilliseen opettajankoulutukseen.

3. Kehitetään ammatillisen opettajankoulutuksen aktivoivaa ja
osallistavaa toimintakulttuuria; erityisesti opettajaopiskelijoiden toimijuutta
opettajankoulutus- ja ammatillisen koulutuksen yhteisöissä.

4. Luodaan yhteinen tahtotila kehittää uusia toimijuutta ja
osallisuutta vahvistavia innovaatioita ammatilliseen opettajankoulutukseen.


Toteutus

Hanketta koordinoi Haaga-Helia AOKK ja osatoteuttajina ovat kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut. Jokaisella opettajakorkeakoululla on  oma hanketyöryhmä ja kehittäminen on toteutetaan pilotteina
opettajankoulutuksessa ja opettajankouluttajien yhteisöissä. Pilotteja arvioidaan yhdessä opettajaopiskelijoiden,
opettajankouluttajien ja yhteistyötahojen kanssa. Hanketyöryhmät työskentelevät säännöllisesti yhteisissä
työpajoissa, joissa sparrataan kehittämistyötä ja työstetään digitaalista
aineistoa opettajankoulutuksen käyttöön. Pilotteja ja niiden tuloksia jaetaan yammer-ryhmässä ja pilottien tuloksia julkaistaan amkien omissa e-julkaisuissa. Hankkeessa toteutetaan opettajakorkeakoulujen hankkeiden
ristiinarviointi syksyllä 2018.


Lisätietoja Lehtori Seija Eskola, etunimi.sukunimi@jamk.fi, puh. 040-6214680