Projekti

Sykettä Kylässä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
SyKe
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.2.2016 - 31.1.2019
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Hyvällä Sykkeellä – Kylien Parhaaksi

Sykettä
Kylässä (Syke) –hankkeen tavoitteena on lisätä maaseudun asukkaiden
hyvinvointia ja elämänlaatua, vähentää yksinäisyyttä ja tukea osallisuutta.
Hanke käynnistää kylillä uudenlaista säännöllistä toimintaa, ja tuo
hyvinvointia tukevia palveluja lähelle asukkaita. Toiminnan lähtökohtana ovat kyläläiset
itse; heidän tarpeensa ja toiveensa.


Hanke toimii
Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven, Kinnulan ja Kannonkosken alueilla, ja erityisesti
kuntakeskusten ulkopuolisilla kylillä. Hankkeen hallinnoijana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Keski-Suomen Sydänpiiri ry.Sykettä sinunkin
kylällesi?


-Haluaisitko tavata muita ihmisiä mukavan harrastuksen
parissa omalla kylälläsi?

-Kaipaatko kylällesi lisää palveluita?

-Toivoisitko saavasi uusia ystäviä ja kohtaavasi samassa
elämäntilanteessa olevia?

-Onko sinulla halua käynnistää ryhmätoimintaa omalla
kylälläsi, mutta tarvitset tukea ja apua toiminnan aloittamiseen?

-Haluaisitko tehdä vapaaehtoistyötä omalla kylälläsi, mutta
et tiedä millaista työ voisi olla?

-Kaipaako yhdistyksesi uusia ideoita toiminnan suunnitteluun?

-Haluaisitko yrityksellesi lisänäkyvyyttä ja uutta
asiakaskuntaa?

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö
Susanna Nurmeksela

Jyväskylän
ammattikorkeakoulu

susanna.nurmeksela@jamk.fi      

p.040 63 72
355


www.jamk.fi/syke

www.facebook.com/sykettakylassa

Projektin tulokset

”Sykettä Kylässä –hanke on tuonut Pohjoisen Keski-Suomen pienille kylille ennen näkemätöntä vipinää. Kylien asukkaat ovat löytäneet tiensä kylätaloille lähes viikoittain erilaisten teemojen innoittamina.”

Sykettä Kylässä –hanke saavutti suunnitellut tavoitteet kiitettävästi. Hanke järjesti toiminta-aikanaan lähes 200 kylätapahtumaa, seitsemällä pohjoisen Keski-Suomen kylällä. Tapahtumissa tavoitettiin yli 3000 kylien vakituista ja vapaa-ajan asukasta. Lisäksi hanke on ollut mukana koordinoimassa ja käynnistämässä säännöllistä kylillä tapahtuvaa toimintaa, mikä on tavoittanut viikoittain kylillä n. 10-100 hlöä/kylä. Hanke on tehnyt yhteistyötä 26:n eri yhdistyksen, 20:n eri yrittäjän, useiden maaseutuhankkeiden sekä julkisen sektorin kanssa.

”Yllättävää oli todeta alussa, kuinka paljon löysimme asioita, joita voisimme yhdessä kylässämme tehdä. Sykkeen ansioista ainakin kaksi pysyvää piiriä jäi elämään eli käsityöpiiri ja kirjallisuuspiiri.”
”Hankkeen myötä yhteisöllisyys on selvästi lisääntynyt kylällämme. Kerhojen vapaaehtoisvetäjät ovat ottaneet vastuuta toiminnan pyörittämisestä. Mukaan on tullut sellaisia osallistujia, jotka eivät ole kovin usein aiemmin olleet mukana yhteisissä tapahtumissa. Illoissa on ollut hyvä tunnelma, ja yhdessäolo on useinkin ollut merkityksellisempää kuin se, mitä saadaan aikaan. ”

Hankekylien aktiivisuus, vetovoima, yhteisöllisyys, osallisuus ja asukkaiden hyvinvointi lisääntyivät hankkeen toimintojen myötä. Tämä käy ilmi palautekyselystä, joka teetettiin kyläläisillä syksyllä 2018. Kaikilla hankekylillä on käynnistynyt uutta, säännöllistä toimintaa, joka jatkuu myös hankkeen päätyttyä. Hanke onnistui rekrytoimaan ja perehdyttämään kylille toiminnan aktivaattoreita ja vertaisohjaajia, ja hankkeen päättyessä toiminta kylillä onkin vakiintunut vertaisohjaajavetoiseksi. Vertaisohjaajat ja muut kyläaktiivit ovat saaneet hankkeen myöstä uusia työkaluja toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

”Kyläläisten aktiivisuus ja tyytyväisyys lisääntynyt ja tapaamisissa on ollut paljon naurua ja iloa! Yhdessäolon myötä naapurista huolehtiminen on lisääntynyt.”

”Ulkopuolisilta on tullut viestiä, että kylällä käydessä aistii välittämisen hengen, sen, että välitämme sekä toisistamme että ympäristöstämme.”

Hankealueen yrittäjät ovat hankkeen myötä saaneet lisättyä palveluidensa tunnettavuutta ja saaneet uutta asiakaskuntaa. Myös alueen yhdistykset ovat tulleet kyläläisille tutuiksi, samoin muut maaseutuhankkeet. Tämä auttaa kyliä toiminnan ja tapahtumien suunnittelua jatkossa, yhdessä eri toimijoiden kanssa.

”Yhdistys tuli kylillä tunnetuksi ja lähelle, olemassa olevaksi mahdolliseksi voimavaralähteeksi. Hankkeen kanssa toimiminen on ollut yhdistykselle uusia toimintatapoja tarjoavaa, ajatuksia herättävää ja kehittävää aikaa.”

Hankkeen tuotoksena syntynyt SYKE-toimintamalli tarjoaa yksinkertaisen työkalun kylätoiminnan kehittämiseen kenelle tahansa asiasta kiinnostuneelle. Myös hankkeen loppujulkaisu kokoaa kattavasti yhteen keinoja kylätoiminnan kehittämiseen, ideoita toiminnan sisältöihin ja potentiaalisiin yhteistyötahoihin.

”Meillä on omalla kylällämme kaikki, mitä tarvitsemme: meillä on metsää ja vettä, meillä on viljaa ja marjoja, meillä on lehmiä ja sikoja, meillä on teitä ja latuja, meillä on toisemme ja kotimme. Mitä meillä ei ole, sen voimme hakea.”

Keski-Suomen Sydänpiirin projektityöntekijän toteuttamat terveysmittaukset ja -neuvonta, terveysluennot, riskitestit sekä tietoiskut tukivat julkisen sektorin toimintaa maaseudun asukkaiden terveyden edistämisessä, sairauksien ennaltaehkäisyssä, riskitekijöiden seulonnassa sekä varhaisessa puuttumisessa ja hoitoon ohjauksessa. Näissä em. toiminnoissa kylien asukkaat pääsivät osallistumaan matalan kynnyksen terveysmittauksiin ja saivat tulostensa perusteella henkilökohtaisen ohjauksen sekä mahdollisesti ohjauksen jatkohoitoon omaan terveyskeskukseen. Terveysluennot ja tietoiskut toivat sydänterveystietoutta ihmisten lähelle sekä arkeen.
Hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit ovat myös hyödynnettävissä laajemminkin sydänjärjestössä. Hankkeen myötä sydänjärjestö pääsi toteuttamaan strategiaansa maaseudun kylillä sydänterveyden edistäjänä, ihmisten voimavarojen vahvistajana ja sairastuneiden tukijana lisäten mm. ihmisten välistä vuorovaikutusta, kannustaen terveyttä edistävään myönteiseen ilmapiiriin ja asukkaiden aktiivisuuteen.