Projekti

STUDIO - Aikuiskouluttajien pedagogisten ja ohjauksellisten taitojen kehittämisprojekti

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Innovaatioprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.8.2008 - 31.12.2013
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Projektin tehtävä on lisätä aikuiskouluttajina toimivien pedagogista osaamista ja asiantuntijuutta.

Teemme sen

 • parantamalla aikuisten koulutuksen laatua (koko elämänkentän huomioiva, työmarkkinoiden toimivuutta ja osallisuutta edistävä pedagogiikka),
 • lisäämällä lisätä pedagogista osaamista ja asiantuntijuutta,
 • lisäämällä pedagogisesti kelpoisten aikuisopettajien määrää,
 • tuottamalla ja toteuttamalla aikuisopettajien koulutusohjelmia ja aikuiskoulutuksen hyviä käytänteitä,
 • lisäämällä aikuiskoulutuksen toimijoiden kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason kumppanuutta,
 • ennakoimalla vaihtoehtoisia aikuiskoulutuksen toimintamalleja, -käytäntöjä ja -ympäristöjä sekä
 • tuottamalla tutkimus- ja arviointiaineistoa yhteistyössä Ohjauksen strateginen asema ja tutkimus -osaohjelman kanssa.

Työn seurauksena

 • aikuiskoulutusta järjestävissä organisaatioissa on kehitetty tulevaisuuteen suuntautuvia oppimisympäristöjä informaaliin ja formaaliin oppimiseen, osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen ja hankkimiseen
 • aikuiskoulutustyötä tekevien henkilöiden pedagoginen osaaminen ja asiantuntijuus on parantunut
 • aikuiskouluttajina toimivien pedagogisesti kelpoisten kouluttajien määrä on lisääntynyt
 • aikuispedagogiikkaan on luotu toimintamalleja ja koulutusmoduuleja, joiden avulla kouluttajana toimiva hankkii osaamista henkilökohtaistamiseen, maahanmuuttajien kouluttamiseen, oppimisvaikeuksisten aikuisten kouluttamiseen sekä kansainväliseen koulutustyöhön.

STUDIO on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama. Toteuttajina ovat Hämeen ammattikorkekoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Virva-Liisa Pekkarinen, lehtori, 040 596 058, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu