Projekti

SME Upscaling Academy

Rahoitusohjelma

Lyhenne
SUA
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.7.2021 - 31.7.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Muu EU-rahoitus
Projektin kuvaus

SME Upscaling Academy (SUA) -projekti käynnistyi syyskuussa 2021. Nyt siihen osallistuu
kuusi korkeakoulua ja kahdeksan osakkuusyrityskumppania kuudesta Euroopan
maasta. Päätavoitteena on, että hankkeeseen osallistuu vähintään 140
pk-yrityksen johtajaa/johtoryhmän jäsentä, joista vähintään 40 % on
naisjohtajia. Valitut pk-yritykset ovat toimineet aktiivisesti vähintään kolmen
vuoden ajan ja osoittavat selkeää kiinnostusta ja halua globalisoida ja
laajentaa organisaatiotaan. Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot toimivat
yhdessä hankkeen neljästä osaamis- ja innovaatioyhteisöstä: valmistus,
digitaalinen ja ICT, raaka-aineet tai energia ja kestävä kehitys.
 

Osallistuvat organisaatiot saavat hankkeen hyödyt:

1) Kuukausittainen osallistuminen
vertaismentorointiverkostoon, joka tarjoaa jatkuvaa tukineuvontaa, ja pääsy
epäviralliseen asiantuntijatuen verkostoon strategisen suunnitelman
laatimiseksi, joka tarjoaa selkeän tien seuraavan kasvun vaiheeseen tammikuun 2022
ja kesäkuun 2023 välisenä aikana
.

2) Mentoroinnin saatavuus tukemaan heidän strategisen suunnitelmansa kehittämistä koko
projektin ajan
.

3) Joukko asiantuntijakoulutustilaisuuksia, jotka liittyvät heidän toimialaansa – tietointensiivisinä yhteisöinä (KIC).

4) Yhteistyö ja
tekeminen olemassa olevien tukiorganisaatioiden (hautomoiden, konsulttiyritysten) kanssa, jotka ovat tärkeitä niiden toimialalle
.


Lisätietoja:
Anneli Kakko
etunimi.sukunimi@jamk.fi
www.suacademy.eu