Projekti

Seksuaaliterveyden koulutuksen laatuyksikkö

Rahoitusohjelma

Lyhenne
SKL
Projektityyppi
Sisäinen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2012 - 31.12.2012
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

1.Seksuaaliterveyden edistämisen tiimin osaamisen vahvistaminen ja integrointi JAMKin 'Perheiden hyvinvointi ja terveyden edistäminen' painoalaan: Seksuaaliterveyden osaamisalueelle on rekrytoitu v. 2010 - 2012 suunnittelija ja asiantuntija sekä 1.1.2011 alkaen on perustettu uusi terveyden edistämisen lehtoraatti, erityisosaamisalueena seksuaaliterveyden edistäminen ja rekrytoitu siihen uusi lehtori. Julkaisutoimintaa yhteensä 15 artikkelia v. 2010 - 2011 aikana.

2. Seksuaaliterveyden koulutusvientituotteiden kehittäminen: Tuotteistettu koulutusvientiin seuraavat koulutuskokonaisuudet: Visitor Week Intensive Course in Finland, Virtual Studies in Sexology and Sexual Health, Sexological Counselling.

3. Koulutuksen kansallisen ja kansainvälisen laadun vahvistaminen: Laatuyksikkö on vahvistanut rooliaan seksuaaliterveyden koulutuksen johtavana toimijana Suomessa ja kansainvälisesti. Opetusteknologiaa ja koulutustuotteita on kehitetty edelleen sekä palvelutoimintaan, kansainväliseen koulutusvientiin, täydennyskoulutukseen että tutkintoon johtavaan koulutukseen. European Federation of Sexologyn koordinoima Training And Education Committee (EFS TEC) on kutsunut JAMK:n verkostoonsa ainoana korkeakouluna Suomesta. EFS TEC tavoitteena on kehittää yhtenäisiä standardeja seksologian alan koulutuksille Euroopassa, erityisesti korkeakoulutasolle. Vuonna 2011 JAMKille myönnettiin kansainvälisen arvioinnin pohjalta World Association for Sexual Health – maailmanjärjestön AWARD FOR EXCELLENCE & INNOVATION IN SEXUALITY EDUCATION tunnustuspalkinto kategoriassa Academic programmes.

4. Valmisteltiin ja käynnistettiin alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa seuraavat yhteistyöt: a) Seksuaaliterveyden virtuaalinen oppimisympäristö AYVOT -hanke. b) Lasten ja nuorten turvataitokasvatus -hanke. c) Kansainvälinen kyselytutkimus (Suomi, Ranska ja Norja): Seksologian toimintamuodot ja koulutustarpeet ja ammatillinen osaaminen työelämässä. d) Nordic Network for Sexual Ethics. e) eGroupCoach: Mobiilipohjainen arjen ohjausväline parisuhdepalvelujen kehittämiseen, preventio- ja interventiopaketti

5. Kumppanuus- ja sidosryhmäyhteistyö:Toiminnallinen yhteistyö alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden ja yhteistyöverkostojen kanssa jatkuu tiiviinä seksologian ja seksuaaliterveyden edistämisen osaamistarpeiden ennakoinnin, koulutus- ja T&K&I- ja palvelutoiminnan kautta.