Projekti

Riistatalouden liiketoimintamallien aktivointi

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Riista
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.1.2016 - 31.3.2018
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Maaseudulle tarvitaan uusia liiketoiminnan avauksia. Riistataloudella on mahdollista olla Keski-Suomelle merkittävä tulonlähde. Hirven osalta laskelmat (Hauvala, Häyrynen 2015) osoittavat, että 10 % kaupallinen hyödyntäminen Keski-Suomen hirviluvista toisi alueelle yli 1,5 miljoonan euron tulot olemassa olevalla hinnoittelumallilla. Koko metsästettävän hirvikannan (2500 kpl vuonna 2015) arvoksi muodostuu näin yli 15 miljoonaa euroa. Riistan ammattimaisella hyödyntämisellä olisi siis merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia niin elinkeinotoimijoiden, maanomistajien kuin metsästysseurojenkin näkökulmasta.

Tämän hankkeen tarkoituksena on aktivoida uusien liiketoimintamallien ja toimintatapojen käyttöönottoa riistan taloudellisessa hyödyntämisessä. Liiketoimintamalleina käytetään aineetonta pääomaliiketoimintamallia sekä pääomasidonnaista liiketoimintamallia (Riistataloudesta ammattimaista liiketoimintaa-raportti, 2014). Hankkeen toimenpiteiden myötä syntyy Keski-Suomen riistatalouden arvonmääritys, uutta liiketoimintaa riistatalouteen sekä yhdessä yritysryhmähankkeiden kanssa käytännön ympäristössä testattu palvelukokonaisuus, jota voidaan monistaa niin Keski-Suomen kuin valtakunnankin tasolla.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Suomen Riistakeskuksen ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön yhteistyössä toteuttama aktivointihanke luo rakenteen riistatalouden ammattimaiselle hyödyntämiselle ja auttaa eri osapuolia hyödyntämään riistan liiketoiminta-arvoa oman toimintansa näkökulmasta. Toimenpiteet auttavat osapuolia jäsentämään liiketoiminnan vaatimukset korkean jalostusasteen, vientinäkökulman huomioivan metsästystuotteen synnyttämiseksi. Alueellinen verkostotyö koko Keski-Suomen alueella sitouttaa verkoston toimimaan yhteisen tavoitteen eteen.

Hankkeen toimenpiteet edistävät kolmea tulostavoitetta: 1) riistatalouden arvonmääritys, 2) kaupallisen metsästyksen liiketoimintamallien levittäminen ja 3) alueellinen verkostotyö koko Keski-Suomen alueella. Toimenpiteet painottuvat aktivointiin, alueelliseen ja valtakunnalliseen viestintään sekä toimijoiden välisten verkostojen ja yhteistyön kehittämiseen. Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2016–31.3.2018. Toiminnan päättymisen jälkeen Keski-Suomi on edelläkävijä riistatalouteen pohjautuvan yritystoiminnan kehittämisessä ja yrityksillä on uusia biotaloutta edistäviä palveluvientituotteita riistatalouden puitteissa. Toteutettua aktivointia voidaan laajentaa valtakunnalliseksi.

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Tommi Häyrynen (tommi.hayrynen@jamk.fi), p.040-7558226