Projekti

Restonomien koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittäminen, ReKey

Rahoitusohjelma

Lyhenne
ReKey
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.1.2017 - 31.12.2019
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikkö on osatoteuttajana OKM:n kärkirahoituksen saaneessa 13 Restonomikoulutusta tarjoavan ammattikorkeakoulun Restonomien koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittäminen (ReKey-hanke) -yhteishankkeessa. Hankkeessa kehitetään uudenlaista yhteistoimintamallia, joka vahvistaa ammattikorkeakoulun roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä. Ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yhteistoimintamallilla pyritään vahvistamaan suomalaisen MARA-alan palvelukehittämisosaamista ja palveluliiketoimintaosaamista ja siten yritysten ja organisaatioiden kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulujen välistä sekä koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta yhteistoimintamallin avulla. Kansallinen osaamisen vaihto, esimerkiksi yhteisen koulutustarjonnan tai opintopolkujen muodossa parantaa yhteistoimintaa koulutuksen ja elinkeinon sekä opettajien ja opiskelijoiden välillä. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia restonomikoulutuksen oppimisympäristöjä (esim. digitaalisia), lisätään tietoisuutta eri ammattikorkeakoulujen tekemästä kansainvälisestä palvelualan tutkimuksesta ja yhteistyöstä sekä luodaan jatkuvuutta living lab-toimintamallin avulla kansallisessa innovaatioekosysteemissä.


Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rahoitus: 1 071 429€, josta OKM 750 000€ (JAMK 22 638€)

Yhteyshenkilö: Hankkeen projektipäällikkö Anne Törn-Laapio, 040-635 0609, anne.torn-laapio@jamk.fi