Projekti

Pelaten osalliseks

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.8.2015 - 31.12.2017
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Työn tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien arkipäivän pelaamisen aktiivinenhyödyntäminen kuntoutumisessa uudenlaisen yhteistyön kautta.Kuntoutumista kohti työelämää edistetään vahvistamalla kuntoutujien minäpystyvyyden tunnetta osallisuuden kokemuksen kautta. Samalla vahvistetaan kaikkien osallistujien digiosaamista sekä ennakkoluulotonta suhtautumista uusia digipalveluita kohtaan. Tavoitteena on myös Keski-Suomen alueen kokemusasiantuntijoiden käyttö kuntoutuspalveluiden kehittämisessä ja sitä kauttaheidän työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hankkeen eräänä tavoitteena onkin edistää Keski-Suomen profiloitumista kokemusasiantuntijuuden systemaattisen hyödyntämisen edelläkävijänä palveluiden kehittämisessä.

Kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset mielenterveyskuntoutujat, kokemusasiantuntijat sekä heille kuntoutuspalveluita palveluita tarjoavat toimintayksiköt.

Hankkeen aikana kehitetään My life -toimintamalli ja sitä juurrutetaan mielenterveyskuntoutukseen. Toimintamalli kehitetään kertaluonteisissa studiosessioissa, joissa testataan ja käyttöönotetaan olemassa olevia digitaalisia terveysjahyötypelejä yhdessä eri toimijoiden kesken sekä kehitetään kuntoutuspalveluita vastaamaan tämän päivän nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien tarpeita. Samalla vahvistetaan eri ammattilaisten saumatonta yhteistyötä kokemusasiantuntijoiden ja kuntoutujien kanssa sekä tuetaan osallistujien digiosaamisen kehittymistä.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta ja toteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Katja Raitio, lehtori, 0400 976 767, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointi