Projekti

Outdoors Finland Keski-Suomi

Rahoitusohjelma

Lyhenne
OF Keski-Suomi
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.3.2012 - 30.6.2014
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
ELY-keskus (maaseudun kehittäminen)
Projektin kuvaus

Tarkoituksena on, että suomalaisiin erityispiirteisiin pohjautuvia, houkuttelevia, ja laadukkaita aktiviteettituotteita on myynnissä sekä koti- että ulkomaalaisissa matkailun jakelukanavissa. Ensisijainen kohderyhmä ja hyödynsaajat ovat kesäaktiviteetteja tarjoavat maaseudun mikroyritykset.

Tavoitteena on:

  1. saattaa Keski-Suomen kesäaktiviteettitarjonta Matkailun edistämiskeskuksen tuotesuositusten mukaisen muotoon
  2. asettaa aktiviteettituotteet näkyvästi esille Keski-Suomen viikko-ohjelmassa sekä kansallisen markkinointiorganisaation myynnissä kansainvälisille asiakkaille.
  3. vahvistaa yhteistyötä alueen eri toimijoiden välillä
  4. sitouttaa veturiyritys tai toiminnan vetäjä myymään keskitetysti Keski-Suomen aktiviteetteja.
  5. synnyttää yritysryhmähanketta

Keskeisenä tuloksena saatamme alueen palveluntarjoajat ja kehittäjät toimimaan samansuuntaisesti sekä parantaa yritysverkoston palveluiden yhdenmukaisuutta, myyntiä ja markkinointia.

Lisätietoja

Béla Pavelka, projektipäällikkö, 050 449 1228, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu