Projekti

Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät

Rahoitusohjelma

Lyhenne
OSUVA
Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2012 - 31.12.2014
Yksikkö
Korkeakoulupalvelut
Rahoitusohjelma
Tekes
Projektin kuvaus

OSUVA on Tekesin osarahoittama tutkimusprojekti, jossa tutkitaan osallistuvaa
innovaatiotoimintaa ja sen johtamista edistäviä tekijöitä monialaisesti.
Tutkimuskohteeksi on rajattu sosiaali- ja terveydenhuollon muutostilanteet.

Työorganisaatioina ja kumppaneina ovat Etelä-Karjalan Sosiaali- ja
Terveyspiiri, Jyväskylän hoivapalveluyhdistys, Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja
terveyspalvelut, Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimi, Länsi-Pohjan
sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalue, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen,
Perusturvakuntayhtymä Akseli sekä Vaasan kaupunki. OSUVAn hyödyntäjäkumppaneita ovat Kuntaliitto, Lääkäriliitto, Super,
Sairaanhoitajaliitto, Talentia sekä Tehy.

Projektissa
rakennetaan konkreettisia uudistuksia ja toimintatapojen muutoksia kiinteässä
yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Projektin tarkoituksena on tuottaa tutkittua
tietoa osallistuvan innovaatiotoiminnan johtamisesta ja sen edistämiseen
liittyvistä tekijöistä ja toimintavoista. Toimintatutkimukset tähtäävät
aitoihin palveluiden parantamiseen ja osallistumisen mahdollistamiseen
niin henkilöstön kuin asiakkaiden osalta.

Tavoitteena on synnyttää myös aito innovaatiotoiminnan ja sen johtamisen tutkimisen sekä
kehittämisen kumppanuusverkosto.

Kyselytutkimuksen ja neljän toimintatutkimuksen avulla etsitään ja todennetaan osallistuvan
innovaatiotoiminnan keskeisiä, kestävää ja laadukasta sosiaali- ja
terveyspalveluiden tuotantoa tukevia, käytäntöjä ja toimintamalleja. Näistä
käytännöistä ja toimintamalleista hyötyvät asiakkaat, työntekijät ja
organisaatiot yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimintatutkimuskokonaisuus keskittyy tunnistamaan osallistuvan johtamisen hyviä käytänteitä ja työvälineitä. Keskeisiä osallistuvan johtamisen menetelmiä ovat  mm. vertaiskonsultaatio sekä palvelumuotoilu.

Tutkimuksen päärahoittajana toimii Tekes ja koordinaattorina Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Tutkijatahoina ovat Arcada, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos sekä Vaasan yliopisto.

Yhteyshenkilöt

Johanna Heikkilä, 040 848 8623, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö

Jaana Saarisilta, 040 838 0417, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketoimintayksikkö