Projekti

OPEKE Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
OPEKE
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.8.2017 - 29.2.2020
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus
OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen -hankkeen tavoitteena oli uudistaa ammatillisen opettajankoulutuksen koko jatkumoa: valintaprosessia, oppimista ja ohjausta, työelämäyhteyksiä sekä varmistaa opettajankouluttajien osaamisen ajantasaisuuden. 

Hanke toteutettiin 1.8.2017-29.2.2020. 

OPEKE-hankkeen kehittämispiloteissa keskiössä ovat olleet opetusharjoittelun ja ohjauksen käytänteiden kehittäminen yhteisöllisen ja uudistavan oppimisen suuntaan yhdessä opettajankouluttajien, koulutuksen järjestäjien, työelämän ja opettajaopiskelijoiden kanssa. Piloteissa rakennettiin lisäksi ammatillisten ja aikuisopettajien uranaikaisen osaamisen kehittämisen malleja yhteistyössä koulutuksenjärjestäjien ja muun työelämän kanssa sekä haettiin ratkaisuja osaamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi uran eri vaiheissa.

OPEKEssa tehdyn kehittämistyön on tarkoitus tukea ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa. Hankkeessa vahvistettiin opettajankoulutuksen aktiivista, tutkivaa ja kehittävää roolia suhteessa oppilaitoksiin ja opettajiksi opiskeleviin sekä kehitettiin oppilaitosten ja opettajankoulutuksen valmiuksia tukea opettajien osaamista koko työuran ajan. Hanke kohdistui ammatilliseen opettajankoulutukseen,
opinto-ohjaajankoulutukseen ja erityisopettajankoulutukseen. 

Hankkeen ovat suunnitelleet ja toteuttavat yhdessä Suomen ammatilliset opettajakorkeakoulut. Toteutuksessa on ollut tärkeää tiivis yhteistyö koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten, työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Hanketta koordinoi HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu. Taideyliopisto osallistui partnerina hankkeen kokonaissuunnitteluun ja arviointiin sekä Pilotti B2-osion kehittämiseen ja toteutukseen. 

OPEKE-hanke on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. 

Kehittämisosiot:
  • A1. Osuva opiskelijavalinta ja uraohjaus (koordinaatio TAMK)

  • A2: Ammatillisten opettajakorkeakoulujen OPS-prosessien uudistaminen (koordinaatio Haaga-Helia)

  • A3: Opettajankouluttajien osaamisen kehittäminen (koordinaatio JAMK)

  • B1. pilotti: Opettajankoulutuksen ja harjoittelun kehittäminen sekä valmistuvan opettajan tukeminen (koordinaatio HAMK)

  • B2. pilotti: Ammatillisten opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittäminen ja uramallit (koordinaatio OAMK)


Projektin toteuttajat: 

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, koordinaattori
Haaga-Helia amk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Taideyliopisto