Projekti

Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Meka
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.11.2015 - 31.10.2019
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena oli kehittää keskisuomalaista nautakarjataloutta ja sitä sivuavaa kasvinviljelyä koulutuksen, vertaisoppimisen ja verkostoitumisen keinoin. Koulutuksessa sovellettiin erilaisia käytettävissä olevia toimintatapoja aina luentosalissa pidettävistä seminaareista työkyvyn ylläpitoon jumppasalissa ja navetassa lehmän kyljessä tehtävistä eläinten kuntoluokituksista kännykän avulla sosiaalisessa mediassa käytäviin toiminnan kehittämiskeskusteluihin. Koulutus vietiin lähelle yrittäjiä monella tapaa, jotta osallistuminen oli mahdollisimman helppoa.

Pääpainona hankkeen koulutuksissa oli yrityksen toiminnan kehittäminen, jotta taloudellinen kannattavuus turvataan ja alkutuotanto jatkuu sekä kehittyy investointeja tekevien tilojen kautta Keski-Suomessa. Taloudellinen vakaus tukee yrittäjien jaksamista ja halua jatkaa työssään. Aiempien hankkeiden parhaat toimintatavat yhdistettiin uudempiin menetelmiin ja yleisiin kehittämisen aihealueisiin kuten resurssien tehokkaaseen käyttöön ja ympäristön kestävään käyttöön.

Hankkeen tuloksena keskisuomalaisten maidon- ja naudanlihantuottajien sekä heille rehua tuottavien kasvinviljelijöiden osaaminen ja keinot ylläpitää omaa hyvinvointiaan ovat parantuneet. Yrittäjät ovat oppineet hyödyntämään lean-ajattelua oman tilan johtamisessa. Investointia suunnittelevat yrittäjät ovat päässeet näkemään erilaisia vaihtoehtoja sekä verkostoitumaan toisten, investointia suunnittelevien ja jo toteuttaneiden yrittäjien kanssa. Hankkeessa havaittu tarve etäyhteyksien tehokkaaseen hyödyntämiseen lisäkoulutuksissa jatkui erilaisilla piloteilla MataDigi -hankkeessa.

Hankkeen tuloksia, toimintaa sekä toimintamalleja on kuvattu hankkeen sähköisessä loppujulkaisussa https://verkkolehdet.jamk.fi/propelli/

Hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti yhdessä ProAgria Keski-Suomen kanssa.

Yhteystiedot: projektipäällikkö Susanna Lahnamäki, susanna.lahnamaki-kivela@jamk.fi, p. 040 725 6603


Projektin tulokset

MEKA-hankkeessa keskisuomalaisten maatalousyrittäjien verkostot vahvistuivat erityisesti maidon- ja naudanlihantuottajien keskuudessa. Verkostoituminen edistää osaamisen lisääntymistä ja tilojen välistä yhteistyötä.

Hankkeeseen osallistui yli 450 henkilöä. Pienryhmiä hankkeessa toteutettiin 46 kpl, opintomatkoja kotimaassa ja ulkomailla hankkeen puitteissa tehtiin 33 kappaletta. Nämä luvut kertovat hankkeen toiminnan volyymistä ja Keski-Suomessa maatalousyrittäjien osaamisen lisäämisen tukemisesta.

Hankkeen osallistujista lähes 40 oli nuoria yrittäjiä. Erityisesti nuorille yrittäjille on arvokasta rakentaa ammatillista verkostoa, josta löytyy vertaistukea ja yhteistyökumppaneita.

Maatalousyrittäjien vähentyvään määrään ja edelleen jatkuvaan koulutustarpeeseen vastattiin etäyhteyksien avulla. Webinaarit mahdollistivat osallistumisen koulutuksiin kotitoimistosta käsin.

Hankkeen loppujulkaisu on sähköinen ja luettavissa osoitteesta: https://verkkolehdet.jamk.fi/propelli/