Projekti

Meijän perhe liikkeellä

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2022 - 31.10.2022
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Sosiaali- ja terveysministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus
Meijän perhe liikkeellä (2020 - 2022)

Hanketta toteutetaan osana maakunnallista perhekeskuskehittämistä, tavoitteena vahvistaa keskisuomalaisten perhekeskus-, liikunta- ja järjestötoimijoiden yhteisiä käytänteitä lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Hankkeeseen sisältyvän koulutuskokonaisuuden ja viestinnällisten toimien avulla esitellään olemassa olevia, tutukitusti vaikuttavia keinoja ja menetelmiä lapsia, nuoria ja perheitä kohtaavien toimijoiden hyödynnettäväksi ja käytettäväksi. Tavoitteena on, että työn, järjestö-, seurakunta- ja vapaaehtoistoiminnan kautta lapsiperheitä kohtaavilla on aiempaa laajemmin työkaluja sisällytettäksi osaksi työotettaan, hyvinvointiin liittyvien asioiden puheeksi ottamiseen ja esimerkiksi liikkumaan kannustamiseen.


Hankkeen toimenpiteet

4-osainen koulutussarja pilottikunnille: Hyvä arki lapselle, Mielen hyvinvointia edistämässä, Kohtaamisia luonnossa, Kulttuuri liikuttaa

Vahva verkostotyö: pilottikunnat, Keski-Suomen perhekeskusyhdyshenkilöiden verkosto, valtakunnallinen perhekeskusverkosto (THL), muut keskeiset teemoihin kytkeytyvät kehittämisverkostot ja asiantuntijayhteistyö

Maakuntarajat ylittävä Kohtaamisissa on mahdollisuus -verkostotapahtuma 20.5.2022

Monipuolinen viestintä: julkaisut, tiedotteet ja blogikirjoitukset eri kanavissa, some-viestintä (Twitter, Facebook, LinkedIn), videosarja, teemoista ja sisällöistä koottava työkalupaketti valtakunnalliseen levitykseen

Toteuttajat

Hankkeen päätoteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes ja osatoteuttajana Keski-Suomen Liikunta ry. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry ja Keski-Suomen Seututerveyskeskus.

Rahoitus: sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määräraha

Lisätietoja: Kaisa Koivuniemi, kaisa.koivuniemi@jamk.fi, 050 443 2352