Projekti

Matkailusta laatua koko elämään! Innovaatioprosessin mallintaminen hyvinvointimatkailuyritysverkostoille

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Hyvinvointimatkailu
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.6.2011 - 31.12.2013
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
ELY-keskus (maaseudun kehittäminen)
Projektin kuvaus

Tavoitteena on hyvinvointimatkailun verkostomainen yhteistyö innovaatioiden ja tuotteistamisen edistämiseksi. Ensisijaisena kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat Keski-Suomessa maaseutualueilla toimivat matkailu- ja hyvinvointialan mikroyritykset.

Toteutuksen aikana järjestetään seminaareja, työpajoja ja asiantuntijaluentoja sekä opintomatkoja kotimaahan ja Eurooppaan. Kotimaassa järjestetään opintomatkoja hyvinvointimatkailuverkostoille toistensa toimintaan tutustumiseksi. Ulkomaanmatkoilla vieraillaan paikallisissa yrityksissä omien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi. Samalla perehdytään kansainvälisiin innovaatioprosesseihin ja niiden tuloksina syntyneisiin hyvinvointipalveluihin.

Tuloksena:

  1. Yrityksillä on valmiudet tuottaa kansallisista ja kansainvälisistä asiakastarpeista nousevia innovatiivisia hyvinvointipalveluja ja -tuotteita.
  2. Kolmella Keski-Suomen hyvinvointimatkailuverkostolla on asiakaslähtöinen toimintatapa, joka perustuu yritysten ja alueiden väliseen vahvaan win-win ajatteluun. Näiden hyvinvointimatkailuverkostojen lisäksi mallia pyritään levittämään myös laajemmassa mittakaavassa.
  3. Käynnistetään 1 - 2 yritysryhmähanketta.
  4. Keski-Suomen hyvinvointimatkailun painopistealueet on löydetty hyvinvointimatkailun brändin rakentamisen pohjaksi.

Lisätietoja

Mari Holopainen, projektipäällikkö, 050 431 7574, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Projektin tulokset

16.5.2012 yrittäjät ovat alkaneet verkostoitua ja toimia itsenäisesti pienryhmissä. Innovaatioprosessin testauksessa on luotu testituotteita, joita työstetään vielä eteenpäin.
Vuoden 2013 loppuun mennessä syntyi 3 itsenäisesti toimivaa yritysverkostoa ja muutamia yrittäjätyöpareja, jotka loivat 6 palvelutuoteideaa hyvinvointimatkailijoille. Kolmea tuotetta testatttiin asiakkailla ja kaikki tuotteet ovat jatkokehityksessä. Yhtä tuotetta on myyty.