Projekti

Matkailun saavutettavuutta vastuullisesti

Rahoitusohjelma

Lyhenne
MaSaVa
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.8.2021 - 31.3.2022
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Keski-Suomen kehittämisrahasto
Projektin kuvaus

Matkailun saavutettavuutta vastuullisesti - hankkeessa selvitetään Keski-Suomen matkailustrategian mukaisesti saavutettavuuden nykytilaa, mahdollisuuksia ja kehittymisen paikkoja. Matkailun saavutettavuutta tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: fyysisestä, digitaalisesta ja inklusiivisesta (sosiaalinen saavutettavuus). Hanke antaa edellytykset suunnitella ja seurata, miten saavutettavuus Keski-Suomessa kehittyy. Konkreettisina tuotoksina hankkeesta jää 1) saavutettavuusanalyysi-raportti, 2) työkalusetti toistettavaa analyysia varten, 3) aineistot, joita käytetään vertailukohtana uuden analyysin tekemiselle sekä 4) kehittämissuositukset, joiden kautta voidaan tehdä arviontia saavutettavuuden kehittymisestä, ja jotka auttavat matkailutoimijoita kehittämään toimintaansa vastuullisesti saavutettavuuden näkökulmasta. Hnake kohdistuu koko Keski-Suomen alueelle ja hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat Keski-Suomen matkailutoimijat sekä Keski-Suomessa matkailevat. Hankkeen toteutuksessa tiiviinä yhteistyökumppanina toimii Visit Jyväskylä Region. Hanke rahoitetaan Keski-Suomen liiton kehittämisrahastosta. 


Lisätietoja: 
Suvi Ahonen, projektipäällikkö, suvi.ahonen@jamk.fi, puh. 050 4328 725
Mari Partanen, tutkija, mari.partanen@jamk.fi, puh. 050 342 2161