Projekti

Matka maatilalle yritysryhmä

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.1.2021 - 31.12.2021
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Monet suomalaiset maatalousyritykset kamppailevat kannattavuushaasteiden keskellä. Green Care – eli luontolähtöinen toiminta ja maatilaympäristön hyödyntäminen hoiva- ja virkistyspalveluissa, on pikkuhiljaa yleistynyt Suomessa. Myös hyvinvointimatkailu on tuonut maaseudulle uusia tuulia ja mahdollisuuksia.

Viiden keskisuomalaisen maaseudun toimijan muodostamassa  yritysryhmähankkeessa kehitettiin alkutuotannon rinnalle uudenlaisia liiketoiminnan muotoja. Vuoden 2021 ajan kestäneen hankkeen tavoitteena oli edistää siinä mukana olevien yritysten liiketoimintaa ja verkostoitumisesta saatavia hyötyjä. Tavoitteena oli myös tuotteistaa mukana oleville yrityksille eri asiakasryhmien toimintakykyä tukevan maatilatoiminnan tuote/tuoteperhe sekä käydä keskustelua laatukriteereistä. Tavoitteena oli myös tuoda uutta toimintaa ja palveluita näkyväksi esimerkiksi markkinoinnilla.

Lisätietoa: Anu Raulo | anuraulo(a)jamk.fi | 040 869 0649

Projektin tulokset

Vuoden 2021 ajan kestäneen hankkeen yritysryhmän muodostivat viisi keskisuomalaista yritystä: Heinälän tila, Suopirtin tila, Keuruun Ekokylä (Ekokylän osuuskunta), Apilakosken tila ja Ohra-ahon tila. Yritysryhmän toiminta keskittyi uusien liiketoimintamuotojen kehittämiseen maatilatoiminnan rinnalle. Varsinkin projektin suunnittelun aikana ja toteutuksen alkuvaiheessa yksi yhteinen nimittäjä ryhmän jäsenille oli kiinnostus Green Caresta eli luontolähtöisestä toiminnasta, jonka nähtiin sopivan hyvin maatilaympäristöön. Yrittäjien toivomuksen mukaisesti hankkeessa keskitettiin resursseja ja aikaa kuitenkin ensisijaisesti siihen, miten matkailuun sopivia palveluja tuotteistetaan. 

Hankeaikana ryhmä kokoontui verkossa ja kasvokkain oppimaan uusia asioita muun muassa matkailupalvelujen tuoteistamisesta, Green Caresta, viestinnästä sosiaalisen median kanavissa ja alueen matkailustretegiasta. Osittain tapaamiset järjestettiin ryhmän yritysten tiloissa, joka edisti verkostoitumista. Hankkeen asiantuntijat myös vieraivat jokaisen jäsenen luona tutustumassa tiloihin ja toimintaan sekä auttamassa palvelutuotteiden ideoinnissa. Ryhmä teki myös kaksi vierailua maaseutumatkailupalveluja tarjoaville tiloille.

Kaikki ryhmän yritykset kehittävät vuoden aikana ainakin yhtä matkailuun sopivaa palvelutuotetta ja osa ehti myös testata niitä hankeajan puitteissa. Hanke sai oivaltamaan, että matkailutoiminnan kehittäminen tilatoiminnan rinnalle vaatii aikaa ja panostusta. Hankkeen jälkeen matkaulupalvelujen tuottamiseen tarvittavat tehtävät ovat paremmin jäsentyneet. Yksi jäsen teki hankkeen aikana päätöksen olla tarjoamatta matkailijoille palveluja tällä erää. Yhteisten toimenpiteiden lisäksi ryhmän jäsenillä oli erilaisia määriä yrityskohtaista hankebudjettia, jota käytettiin muun muassa verkkosivujen apilakoskentila.fi ja heinalantila.fi kehittämiseen.

Lisätietoa: Anu Raulo | anuraulo@jamk.fi | 040 869 0649

Matka maatilalle yritysryhmähanke - Aito Maaseutu