Projekti

Maahanmuuttajista kasvua yrittäjyyteen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
MAKA -hanke
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.9.2017 - 28.2.2018
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

MAKA- Maahanmuuttajista kasvua yrittäjyyteen (ESR nopeat kokeilut) -kokeilukulttuurihankkeen tavoitteena on valmentaa yrittäjiksi aikovia maahanmuuttajia yritystoiminnan perustamisessa ja auttaa heitä sitä kautta työllistämään itsensä sekä muita pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä perustettaviin ja jo olemassa oleviin yrityksiin Keski-Suomessa, erityisesti Jyväskylän ja Viitasaaren alueilla.
Välillisesti tuotetaan tietoutta, ohjausmenetelmiä ja valmennusmalleja maahanmuuttajien tarpeisiin yrittäjyyttä edistäville ja maahanmuuttajien kanssa toimiville organisaatioille, jotka saavat käyttöönsä hankkeen aikana tuotteistetut toimintamallit.