Projekti

Komppaa! Kompensaatiokeinoista apuaskelmia työtehtäviin

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Komppaa
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.2.2018 - 31.1.2020
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

KOMPPAA-HANKE

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Komppaa! Kompensaatiokeinoista apuaskelmia työtehtäviin –kehittämishankkeen (1.2.2018–31.1.2020) päämääränä on edistää työelämän ulkopuolella olevien työikäisten, erityisesti pitkäaikaistyöttömien, joilla on oppimisen haasteita, työllistymismahdollisuuksia kuntouttavan työtoiminnan laatua kehittämällä Keski-Suomessa.

Hankkeen tarkoituksena on:

1.    lisätä työelämän ulkopuolella olevien työikäisten toimijuutta itseymmärryksen lisääntymisen kautta koskien omia oppimisen haasteitaan sekä arkea ja työntekoa mahdollistavia kompensaatiokeinojaan sekä

2.    edistää kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien kykyä tunnistaa ja ohjata asiakaslähtöisesti ja osallisuutta edistävästi niitä asiakkaita, joilla on oppimisen haasteita.  

Hankkeen keskeiset tuotokset ovat:

a.    kuntouttavan työtoiminnan palvelupolun avaaminen ja Komppaa-ryhmään johtavan palvelupolun ja kriteereiden kehittäminen

b.    Komppaa-ryhmämallin (12 krt x 2 t per ryhmäkerta, 3 kk) sisällön kehittäminen, mallintaminen ja juurruttaminen kuntouttavassa työtoiminnassa sekä

c.    digitaalisen oppimispäiväkirjan ja kompensaatiokeinojen oppimiskortin kehittäminen osana Komppaa-ryhmämallia. 

Komppaa-hankkeessa hyödynnetään yhteiskehittämistä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Sovatek-säätiön, Nuorten Ystävät ry:n, Visio-säätiön, Puustellin työkylän, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden, Honkalampi-säätiön Kaski-työvalmennuksen ja Komppaa-ryhmien osallistujien kanssa.

Komppaa-ryhmätoiminnan esite (2019)


TULE MUKAAN KOMPPAAMAAN!


http://blogit.jamk.fi/komppaa/

ELY TULOSKORTTI

Komppaa-hankkeen koordinointi

Aino Alaverdyan, Projektipäällikkö, aino.alaverdyan@jamk.fi, +358 40 194 4679
Liisa Mattila, Projektiasiantuntija, liisa.mattila@jamk.fi, +358 40 653 2401