Projekti

Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun

Rahoitusohjelma

Lyhenne
KESMA II
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2013 - 31.12.2014
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun - KESMA II -hanke toteutetaan neljän maakunnan yhteistyönä 1.1.2013 - 31.12.2014.

KOHDERYHMÄT JA -ALUEET
Hankkeen kohdealueina ovat Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Etelä-Savo. Pääkohderyhminä
ovat maaseudulla toimivat mikromatkailuyritykset sekä matkailun kehittäjät, kouluttajat ja aluetoimijat.

HYÖDYT MAASEUTUMATKAILUYRITYKSILLE
Hankkeessa on mukana 30 pilottiyritystä, jotka haluavat olla mukana kehittämässä maaseutumatkailun
kestävyyttä näkökulmina ekologinen, kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys.

Hankkeen aikana maaseutumatkailuyritykset
*
testaavat erilaisia työkaluja kestävyyden kehittämiseen
* saavat vinkkejä kulttuurisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden käytännön kehittämiseen
* tutustuvat erilaisiin hyviin toimintamalleihin ja käytänteisiin mm. benchmarking-matkojen avulla
* saavat vinkkejä siitä, miten kestävyyden eri näkökulmia kannattaa tuoda esiin markkinoinnissa.

Tutustu hankkeen toimintaan ja seuraaa kestävyys -aiheisia blogikirjoituksia sivuilta:
www.kestavamatkailu.fi

HANKKEEN PYSYVÄ VAIKUTUS
Hankkeen aikana kehitetty ja testattu kestävyyden työkirja sekä siihen liittyvät työkalut jäävät maaseutumatkailuyrittäjien hyödynnettäväksi hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Projekti saa rahoituksensa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja rahoittajana
toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Projektia hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja partnereina
hankkeessa ovat Lahden ammattikorkeakoulu sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Mikkeli.

HALUATKO MUKAAN KEHITTÄMÄÄN KESTÄVYYTTÄ MAASEUTUMATKAILUSSA?
OTA YHTEYTTÄ:
Petra Blinnikka, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 040 539 9185,
petra.blinnikka@jamk.fi