Projekti

Keski-Suomi ennakoi

Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.7.2011 - 31.10.2013
Yksikkö
Korkeakoulupalvelut
Rahoitusohjelma
Kansallinen maakunnan kehittämisrahasto
Projektin kuvaus

Projektin tehtävänä oli vakiinnuttaa ennakointityö prosessimaiseksi toiminnaksi. Sen myötä mahdollistui tarkoituksenmukaisen tulevaisuustiedon tuottaminen ja välittäminen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Tavoitteena oli, että Keski-Suomi on menestyvä maakunta, jossa toimijat hyödyntävät tulevaisuustietoa päätöksenteossa, suunnittelussa ja valinnoissa monipuolisesti.

Tuloksina:

  1. Keski-Suomessa on toimiva ennakointiprosessi
  2. Keski-Suomessa toimii monipuolisia ennakointiverkostoja sekä maakunnan sisällä että sieltä ulospäin, jotka rakentavat maakuntaa ennakoivana alueena ennakoivalla työotteella ja jotka kykenevät reagoimaan nopeasti muuttuvissa tilanteissa
  3. Määrällistä ja laadullista tulevaisuustyötä edistäviä ennakointityökaluja on otettu käyttöön. Helppokäyttöinen keskisuomi.info -sivusto nostaa esille oleellisen ennakointitiedon suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Lue lisää projektin alkuunpanemiltä sivuilta Keski-Suomen ennakointityöstä: http://netura.fi/keskisuomiennakoi/