Projekti

KEMUSOTE - Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
KEMUSOTE
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.3.2020 - 28.2.2023
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

KEMUSOTE - Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä - hankkeen tavoitteena on vahvistaa kevytyrittäjien ja yhteiskunnallisten yrittäjien toimintaedellytyksiä, muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia sekä työurien pidentämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lisäksi hanke tuottaa tietoa ikääntyneille palveluita tuottavien yhteiskunnallisten yritysten erityispiirteitä huomioivien palvelukonseptien kehittämiseen ja osuuskuntatoimintamallin soveltuvuudesta ensisijaisesti haja-asutusalueiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. Näin ollen edistetään markkinoiden toimivuutta ja monituottajuuden syntymistä valtakunnallisesti. Lisäksi erityishuomiota kiinnitetään kevytyrittäjien ja yhteiskunnallisten yritysten henkilökunnan työssäjaksamiseen ja pysymiseen sekä ennenaikaisten eläköitymisten ehkäisyyn. Hankkeen uutuusarvo liittyy hankkeen kohderyhmiin (kevytyrittäjyys, osuuskuntamalli, yhteiskunnalliset yritykset), jotka edustavat Euroopassa nousevia työllistymisen trendejä.

Käytännössä hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään osaan sen osatavoitteiden mukaisesti:

1.
Kehitetään kevytyrittäjien osaamista ja muutoskyvykkyyttä sisältäen valmiudet uudenlaisten palveluiden kehittämiseen erityisesti sote-alalla.

2.
Kehitetään työn erityispiirteet huomioivia ja työhyvinvointia tukevia palvelukonsepteja sote-alan uudenlaisiin palvelutuotantomalleihin.

3.
Kartoitetaan osuuskuntatoimintamallin soveltuvuus ja luodaan kartoituksen pohjalta käytännön toimintasuunnitelma haja-asutusalueen hyvinvointi- ja sotepalveluiden tuottamiseksi.

4.
Selvitetään ja kootaan yhteen hankkeen osatavoitteiden 1-3 toimenpiteiden ajalta ideat, opit, kokemukset ja palautteet. Selvitystyön pohjalta tuotetaan uudenlaisissa työn teon muodoissa (kuten kevytyrittäjänä) työskentelevien työuran rakentamisen ja siihen osaamisen hallinnan malli.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu.


 

Lisätietoja jamk.fi/kemusote
ja projektipäällikkö Ulla Teppo, p. 050 372 2779, ulla.teppo@jamk.fi