Projekti

Kalastuksen ja kalanjalostuksen protopaja

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
13.12.2018 - 31.12.2020
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Muu EU-rahoitus
Projektin kuvaus


Tämä hanke pyrkii
tuomaan teknisiä ratkaisuita tuotantoketjun tehostamiseksi sekä
työturvallisuuden ja ergonomian parantamiseksi. Hankkeessa suunnitellaan
kalastuksen ja kalanjalostuksen toimintaa tehostavia koneita ja laitteita
kustannustehokkaasti.  


Hanke on yrittäjälähtöinen.
Kuka tahansa alan yrittäjä voi esitellä hankeideansa hankkeen vetäjälle. Jos
idea on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen, laatii JAMK:in
teknologiayksikkö laitteesta tekniset piirustukset ja kilpailuttaa tarvittavat
komponentit. Laitteiden valmistus tapahtuu Jamkin Protopajassa yhdessä
laiteidean keksijän kanssa. Yrittäjä testaa laitetta yhdessä JAMK:in asiantuntijoiden
kanssa. Testauksen jälkeen kerätään kokemukset ja parannusehdotukset, jonka
jälkeen tehdään päätös, lähdetäänkö tuotetta esittelemään mahdollisille
laitevalmistajille (avoin menettely). Kunkin tuotteen kohdalla laaditaan
kirjalliset sopimukset siitä, kenelle jäävät oikeudet sen kaupalliselle
hyödyntämiselle.

Lisätietoja: Hannu Vilkkilä, 0405502391, hannu.vilkkila@jamk.fi