Projekti

Järvikala markkinoille

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
17.8.2017 - 30.6.2018
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Muu EU-rahoitus
Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on laatia esiselvitys laajamittaisemman järvikalastuksen edellytyksistä ja kehittämistarpeista, sekä tunnistaa keskeiset sidosryhmät ja reunaehdot kalaraaka-aineen tehokkaammasta hyödynnettävyydestä Keski-Suomessa.


Tarkoituksena on myös luoda edellytykset pilottihankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää ja testata tekniikoita ja toimintatapoja tuoreen kalan tuotantoon.

Pitkän aikavälin tavoitteena on osaltaan edistää keskisuomalaisen kalaraaka-aineen saatavuutta, kannattavuutta sekä aktivoida lisää kalastajia kaupalliseen toimintaan.

Hankkeessa selvitetään olemassa olevat toimijat ja verkostot sekä kustannustehokkaaseen tuotantoon tarvittavat logistiikkaketjut ja muu kalataloutta tukeva inftrastruktuuri.

Hankkeessa selvitetään kalatuotteiden logistiikalle tehokasta toimintamallia, jolla vähennetään kuljetuskustannuksia, varmistetaan raaka-aineiden nykyistä tasaisempi saanti ja parannetaan tuotteiden laatua.

Lisätietoja: projektipäällikkö Hannu Vilkkilä, p. 040 550 2391, hannu.vilkkila@jamk.fi