Projekti

Innoke- Innovatiivinen oppimis- ja kehittämisympäristö

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Innoke
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.1.2017 - 31.12.2017
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Keski-Suomen kehittämisrahasto
Projektin kuvaus
INNOKE- Innovatiivinen oppimis- ja kehittämisympäristö
-hankkeen päätavoitteena on koota tietoa kansallisista ja kansainvälisistä
virtuaali- ja simulaatiokoulutusten toimintamalleista sekä alueellisista
koulutusyhteistyötarpeista Keski-Suomen simulaatiota hyödyntäville sosiaali- ja
terveydenhuollon koulutuksista vastaaville tahoille.

Lisäksi tavoitteena on tiedonkulun ja koordinoinnin
tehostaminen simulaatiokoulutusta järjestävien tahojen kesken sekä uusien
yhteistyömallien ja toimijaverkostojen syntyminen. Hankkeen aikana etsitään
kustannus- ja  -resurssitehokkaita
toimintamalleja sekä toteutetaan pilotteina koulutuskokeiluja, jolla haetaan
toimivia yhteistyöratkaisuja. Ennakoivalla lähestymistavalla pyritään
valmistautumaan sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuviin koulutus- ja
osaamistarpeisiin liittyen SOTE -uudistukseen.

Yhteistyökokeilut toteutetaan monialaisina ja
moniammatillisina pilotteina alueella toimivien teknologia- ja koulutusalan
yritysten sekä julkisten turvallisuus- ja sote-alan toimijoiden yhteistyönä.

Hankkeen toimijoina ovat JAMK, KSSHP, LookInno ja MinSim ja
yhteistyökumppaneina osallistuen jatkohankkeiden suunnitteluun Keski-Suomen
Pelastuslaitos, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja Jyväskylän yliopiston
sosiaalityön laitos.

 

Lisätietoja hankkeesta

Anu Myllyharju-Puikkonen, projektipäällikkö

p. 0400 329678