Projekti

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä (221004)

Projektityyppi
Maksullinen koulutus tai muu palvelu
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.3.2017 - 31.12.2018
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Muu rahoitus
Projektin kuvaus

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -hankkeen päätavoitteena on tuottaa kattava kuva ikääntyneiden ruokapalveluiden nykytilasta sekä suosituksia ja ehdotuksia siitä miten ruokapalveluja tulee kehittää, jotta ne tukevat ikääntyneiden kotona asumista.

Hankkeen osatavoitteina on tuottaa tietoa ja ehdotuksia
1) keinoista, joilla iäkkäiden hyvinvointia voidaan lisätä ravitsemusta ja ruokapalveluita kehittämällä
2) indikaattoreista, joilla voidaan seurata kotona asuvien ruokapalvelujen ravitsemuksellista tasoa ja hinta-laatusuhdetta
3) kestävistä liiketoimintamahdollisuuksista ja tuoteinnovaatioista

Päätoteuttajana toimii Helsingin yliopisto ja osatoteuttajina toimivat Ammattikeittiöosaajat ry, Geriatrinen Ravitsemus Gery ry, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Hankkeen toteutusaika 1.3.2017 - 31.12.2018
Rahoittaja: Valtioneuvosto
Rahoitus: 199 552€

Lisätietoja:
Enni Mertanen, yliopettaja, 040 717 7509, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy