Projekti

IKÄ-MATKA - Ikääntyneiden ryhmämuotoisen kuntoutusintervention arvioinnin ja seurannan työkalun kehittäminen Kelan IKKU-kuntoutuksessa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
IKÄ-MATKA -tutkimushanke
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.8.2018 - 31.3.2021
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
KELA Kansaneläkelaitos
Projektin kuvaus
Kaksivuotisen IKÄ-MATKA -tutkimushankkeen
tarkoituksena oli ikääntyneiden ryhmämuotoisen kuntoutusintervention arviointi-
ja seurantatyökalun (IKÄ-MATKA -työkalu) kehittäminen (validiteettitutkimus). Kehitettävän työkalun avulla oli tarkoitus arvioida, seurata ja dokumentoida ryhmäkuntoutuksen koettuja
hyötyjä ja tuottamia muutoksia ikääntyneiden kuntoutujien arkeen ja sen eri
ympäristöihin erityisesti koetun toimijuuden viitekehyksessä.

Kehittämistyön pohjana toimi MATKA-työkalun
kehitystyö, joka toteutettiin osana Kelan rahoittamaa nuorten kuntoutuksen
kehittämistä koskevaa MATKA-hanketta Jyväskylän ammattikorkeakoulun
toteuttamana (Moilanen & Paltamaa 2017).IKÄ-MATKA
-tutkimushankkeessa tästä työkalusta kehitettiin ja validoitiin ikääntyneille
kuntoutujille soveltuva IKÄ-MATKA -työkalu (nyk. ATPA219-arviointityökalu, engl. Assessment tool for perceived agency). Työkalun kehittämistyön
teoreettinen tausta perustui toimijuuden ja elämänkulun sekä monitieteisen gerontologian kuntoutuksen teorioihin
sekä Jamkin koordinoiman T-IKKU
-tutkimushankkeen tuloksiin (Pikkarainen & Koivula 2019).

Projektipäällikkö
Aila Pikkarainen
040 7604 316

Tutkija
Tiina Lautamo