Projekti

HYVIKAN - Hyvinvointipalveluja tuottavien PK- ja mikroyritysten kansainvälistyminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
HyviKan
Projektityyppi
Valmistelu- tai esiselvitysprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.2.2014 - 30.11.2014
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

HYVIKAN - Hyvinvointipalveluja tuottavien PK- ja mikroyritysten kansainvälistyminen - esiselvitys
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu on saanut ELY-keskukselta kertakorvausrahoituksen (lump sum) esiselvitykseen hyvinvointipalveluita tuottavien yritysten kasvun ja kansainvälistymisen lähtökohdista. Esiselvitys toteutetaan helmi-syyskuussa 2014. Rahoitus muodostuu Ely-keskuksen kertakorvausrahoituksesta ja Jamkin omavastuusta.
  
Esiselvityksessä tavoitellaan seuraavia asioita:
 
Tavoitteena on selvittää Keski-Suomalaisten hyvinvointipalveluyritysten kasvu- ja kansainvälistymisorientaatio sekä yritysten kasvu- ja kansainvälistymisosaaminen. Lisäksi kartoitetaan kansaivälistymisestä kiinnostuneiden yritysten kansainvälistymisen lähtökohdat. Esiselvitysvaiheessa tarkastellaan hyvinvointipalvelupalvelutuotantoa kokonaisuutena, hyvinvointipalveluiden arvoverkkona, jossa toimijat jakavat yhteisen asiakaslähtöisen arvopohjan sekä tunnistavat keskeiset tavoitteet.
 
Esiselvityksen varsinaisena kohderyhmänä ovat alueen kansainvälistymistä tavoittelevat hyvinvointipalvelujen toimijat: mm. vanhus- ja vammaispalveluja sekä muita hyvinvointipalveluja tuottavat yritykset ja yhteisöt (yhdistys, säätiö, osuuskunta).
 
Esiselvityksessä saadaan tietoa, josta hyötyvät ensisijaisesti kehittämistyöhön sitoutuneet yritystoimijat, sekä rakennetaan toimintaedellytyksiä verkostoille ja yhteistyölle. Hankkeessa käytetään  hyvinvointipalveluyrityksille kansainvälistymisvalmiuksia mittaava kansainvälinen CORETM –itsearviointimittari, ja hyödynnetään toimijoiden haastatteluita sekä työpajoja.
 
Selvityksen tuloksena syntyy hyvinvointipalveluyritysten kansainvälistymistä kuvaava Road Map – Tiekartta sekä mindmap hyvinvointipalveluiden kansainvälistymistä tukevasta arvoverkosta. Esiselvitys toimii pohjana varsinaiselle kehittämishankkeelle (2015-2016), jossa tavoitellaan  hyvinvointipalveluyritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Lisätietoja:
Toni Pekkola (projektipäällikkö)
JAMK Hyvinvointiyksikkö T&K&I
puh: 050 338 2260 / email: toni.pekkola@jamk.fi