Projekti

HYMY - Hyvinvointimatkailua yhteistyöllä yritysryhmähanke

Rahoitusohjelma

Lyhenne
HYMY
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.6.2020 - 30.9.2021
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Hyvinvointimatkailua yhteistyöllä -yritysryhmän kehittämishankkeen
tavoitteena on edistää hankkeeseen osallistuvien yritysten liiketoimintaa ja
yhteismarkkinoinnista sekä verkostoitumisesta saatavia hyötyjä. Hankkeen
toimenpiteissä korostetaan asiakaslähtöistä ajattelua toiminnan ja palveluiden
kehittämisen lähtökohtana. Yrittäjiä kannustetaan etsimään aktiivisesti uusia
asiakkaita, markkinoimaan ja myymään palveluita sekä kehittämään toimintaa
hyödyntäen nykypäivän monipuolisia teknologioita ja välineitä sekä tiivistämään
yhteistyötä toisten yrittäjien ja eri toimijoiden kanssa.

Hankkeessa toteutetaan yhteismarkkinoinnin, yhteisen
visuaalisen ilmeen ja nettisivujen sekä sosiaalisen median kautta
lisänäkyvyyttä. Yhteisten toimenpiteiden ja tiedottamisen kautta tehostetaan
palveluiden parempaa näkyvyyttä ja saatavuutta. Lisäksi hankkeessa
selvitetään/luodaan saarijärveläinen hyvinvointimatkailuyritysten yhteinen
brändi, jota hyödynnetään yhteismarkkinoinnissa ja tiedottamisessa sekä uusien
palvelukokonaisuuksien luomisessa. Hyvinvointi- ja matkailualan yrittäjistä
tehdyt tarinat yritysten alkuperästä ja historiasta luovat läheisen yhteyden
yrittäjään sekä nostavat palveluiden arvostusta ja tuovat palvelut lähemmäksi
asiakasta. Tarinoiden avulla nostetaan palvelukokonaisuuksien houkuttelevuutta
ja arvoa asiakkaan silmissä ja näin lisätään palveluiden myyntiä.

Hankkeen aikana toteutettavien koulutusten ja työpajojen
kautta hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat tietoa ja osaamista
palveluiden parempaan tuotteistamiseen ja asiakkaan kohtaamiseen. Koulutuksissa
pyritään hyödyntämään myös muiden tahojen järjestämiä avoimia koulutuksia. Hankkeen
aikana esillä ollaan erilaisissa tapahtumissa ja osallistutaan mm. paikallisiin
tapahtumiin, niin toisten järjestämiin kuin hankkeen ja siihen osallistuvien
yritysten järjestämiin tapahtumiin. Hankkeessa toteutetaan myös yrityskohtaisia
toimenpiteitä menekinedistämiseksi, jolloin hankkeeseen osallistuvat yritykset
osallistuvat kuluihin 25% omarahoitusosuudella.

 

Yritysryhmän muodostavat seuraavat kuusi saarijärveläistä
yritystä:

Tmi Erja-Riitta Savolainen /Äärelläsi

Tmi: Markku Korpela /Koskelan tila

Puuhapuisto Veijari

Saarijärven Ruustinna Oy

Jakolan tila

Terapiapalvelu Heli


Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Suvi-Tuulia Leinonen

suvi-tuulia.leinonen@jamk.fi

+358406690645

Projektin tulokset

HYMY -yritysten yhteinen suunnittelu ja toiminta on aktiivista ja innostavaa. Yrittäjät ovat suunnitelleet yhteisen vuosikellon johon yhteisten tapahtumien toteutusta rakennetaan. Hankkeessa on kehitetty yhteisen toiminnan malli, yrittäjät jatkavat kokoontumisia myös hankkeen jälkeen. Erityisen hyödylliseksi on koettu yrittäjien omissa tiloissa pidetyt kasvokkain kohtaamiset.

HYMY Saarijärvi -pyöräilyreitistö on julkaistu saarijärveläisten yritysten yhteisellä Paavon poluilta sivustolla, jossa myös hankkeessa toteutettu HYMY laskeutumissivu tulee jatkossakin olemaan esillä. Sivustolta löytyy myös yrittäjien yhteinen video, jolla saa hyvän näkemyksen kuudesta mukana olleesta yrityksestä.

Hankkeessa saatiin hyödynnettyä ja kontaktoitua hyvin myös paikallisia toimijoita. Yrittäjien toiveena on saada Saarijärvelle hyvä yhteistyöhenki yrittäjien välille, mikä voi hyvin alkaa voimistua tämän yrittäjäporukan voimin.

Hankkeen raportointi ja loppumaksatushakemus on työn alla 2021 loppuvuonna.