Projekti

H2C - Highway 2 Code

Rahoitusohjelma

Lyhenne
H2C
Projektityyppi
Maksullinen koulutus tai muu palvelu
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2019 - 31.12.2021
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus
Highway 2 Code (H2C) -hankkeessa toteutetaan projektimuotoista ja työelämälähtöistä ohjelmistoalan osaajien kouluttamista vastaamaan tämän hetken tarpeita. Ohjelmistoalan yrityksissä tarvitaan nykyään substanssiosaamisen lisäksi työkalujen ja prosessien hallintaa sekä projektimaisen toiminnan osaamista. Tähän tarpeeseen vastataan erilliskoulutuksella, jonka keinot reagoida tilanteeseen ovat nopeita ja innovatiivisia.

Koulutus toteutetaan yksilölle räätälöityinä opintopolkuina, joissa yksilölle valitaan kuuden eri AMKn tarjonnasta moduuleita suoritettavaksi joko lähi- tai etäopetuksessa. Opintokokonaisuuksien yhteen laskettu laajuus on 40 op, joista 10 op on työssä oppimista. Opintokokonaisuuksissa korostuvat yksilön tarpeet osaamisensa kehittämiseksi sekä ohjelmistoalan yritysten tarpeet työntekijöiden osaamiseen liittyen. 

Hankeen hallinnoija: Centria AMK. Hankkeessa mukana ovat lisäksi: Kajaanin AMK, Oulun AMK, Turun AMK, Jyväskylän AMK ja Vaasan AMK. 

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisavustus. 

Toteutusaika: 19.12.2018-29.4.2022.

Lisätietoa: projektipäällikkö Petri Liukkonen, p. 050 3429084, etunimi.sukunimi@jamk.fi
                 koulutuksen vastuuopettaja, JAMK, Niko Kiviaho, 050 3865681, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Sisältöä muokattu 5.3.2019