Projekti

Dynaamisen rakennetestaus- ja analyysiympäristön jatkokehityshanke

Rahoitusohjelma

Lyhenne
DRAJA
Projektityyppi
Sisäinen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.8.2011 - 31.12.2013
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Tavoitteena on muodostaa Jyväskylän ammattikorkeakoululle korkeakoulutasoinen rakenteiden mittausympäristö, joka vastaa teknologisen kehittymisen globaalisiin haasteisiin. Se antaa uusia mahdollisuuksia tuotekehityksen nopeuttamiseen sekä tuotteen nopeampaan kaupallistamiseen ilman mittavia prototyyppien versiointeja. Merkittävänä kehityskohteena on rakenteiden tutkimus ja testaus niiden luonteenomaisessa käyttöympäristössään reaaliaikaisesti tapahtuvana etäseurantana tai paikallisesti erityisessä olosuhdeympäristössä.

Näiden tavoitteiden myötä:

  • Parannetaan Keski-Suomen alueen yritysten sekä ammattikorkeakoulun osaamista ko. kehitysalueella.
  • Nopeutetaan tutkimus- ja tuotekehitystä ja uusien tuotteiden soveltamisvaiheen viimeistelyä.
  • Tuetaan yrityksiä parempaan kansainvälinen kilpailukykyyn.
  • Testaus- ja tutkimusympäristö lähellä yrityksiä, jolloin tarvittava testaus voidaan suorittaa nopealla aikataululla.

Projektin päätyttyä käytössä on kansainväliset vaatimukset täyttävä, etäseurattava testausympäristö, jonka avulla pystytään monipuolisesti analysoimaan rakenteiden venymä- ja jännityskäyttäytymistä, vaurioherkkyyttä sekä vauriomekanismeja niiden oikeassa käyttöympäristössään.

Lisätietoja

Matti Kurki, lehtori, 040 548 2230, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu