Projekti

Digitaalinen markkinointiviestintä pk-yrityksissä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
DIMARK
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.3.2012 - 31.12.2014
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Hanke jossa koulutetaan keskisuomalaisia pk-yrityksiä hyödyntämään tehokkaammin digitaalista markkinointiviestintää ja sosiaalista mediaa liiketoiminnassaan.

DimarK hanke on järjestänyt kuusi isompaa seminaaria jotka seurailevat digitaalisen markkinointiviestinnän koulutuspolkua. Koulutukset lähtivät liikkeelle omistetun median ymmärtämisestä jonka jälkeen tarkasteltiin näkyvyyden saamista digitaalisessa ympäristössä. Tämän jälkeen pureuduttiin asiakasdialogiin sekä sosiaaliseen mediaan. Kaksi viimeistä koulutusta käsittelevät tavoitteiden saavuttamista, mittaamista sekä kokonaisuuden hallintaa. Lisäksi on pidetty lukuisa määrä käytännönläheisiä hands-on koulutuksia esim. blogien hyödyntämisestä markkinoinnissa, hakukoneoptimoinnista, netin käyttämisestä myynnin tukena.

Hanke sisältää myös yrityskohtaista konsultointia digitaalisen markkinoinnin eri teemoista.

 Lisätietoja antaa projektipäällikkö Liinamaaria Hakola p. 050 340 6046.

Projektin tulokset

http://www.dimark.fi