Projekti

DigiKyky - Digitaalinen kyvykkyys pk-yrityksen kilpailukyvyn parantajana

Rahoitusohjelma

Lyhenne
DigiKyky
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.11.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Yhteiskunta digitalisoituu vauhdilla, ja monet niin julkiset kuin yksityisetkin palvelut ovat siirtyneet verkkoon ja sovellusalustoille. Yhteiskunnassa vallitseva tilanne Covid 19 -pandemian aiheuttamien rajoitusten takia on johtanut siihen, että mikro- ja pk-yritysten on ollut pakko siirtää nopeasti myyntiään ja palveluitaan yhä kattavammin digitaalisiin kanaviin, kuten verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan.  

Pandemian rajoitusten takia myös työn tekemisen tavat ovat muutoksessa ja työelämän murros vauhdittuu: koronasuositusten myötä monien on ollut pakko siirtyä etätyöhön ja verkon yli / virtuaalisesti tehtävään työhön. Tilanne on monille organisaatioille uusi, eivätkä niiden digitaaliset palvelut, järjestelmät tai henkilöstön taidot ole välttämättä ajan tasalla.

DigiKyky-projektilla pyritään lisäämään osallistujaorganisaatioiden kilpailukykyä parantamalla niiden henkilöstön osaamistasoa digitaalisten palveluiden ja järjestelmien käytössä.  

Projektin tavoitteena on:

- Sisäisen viestinnän ja liiketoimintaprosessien vaatiman digiosaamisen parantaminen
- COVID-19 pandemian tuomiin uusiin haasteisiin vastaaminen digitaalista kyvykkyyttä parantamalla
- Organisaatiokulttuurin vahvistaminen digikyvykkyyden vahvistamisen kautta
- Lisätä pk-yritysten henkilöstön ja johdon digitaalista ymmärrystä seuraavissa teemoissa: Digitaalinen transformaatio, Organisaation prosessien digitaalisen osaamisen vaatimukset, API-talous, Tekoäly liiketoiminnan tukena, Ohjelmistorobotiikka prosessien kehittämisen tukena ja Alustatalous.

Projektin tuloksena yritysten henkilöstön digitaalinen osaaminen on parantunut ja ymmärrys digitalisaatiosta ja sen tuomista hyödyistä on lisääntynyt alueella. Projektissa on tuotettu keinoja yrityksen henkilöstön digitaalisen kyvykkyyden kehittämiseksi ja tueksi. Projektin toimintamallit on koottu työkirjaksi, joka on projektin jälkeen laajasti hyödynnettävissä yritysten ja organisaatioiden henkilöstön digitaalisen osaamisen kehittämisessä.Lisätietoja:

Paula Puhilas
Projektipäällikkö
+358503435778
etunimi.sukunimi@jamk.fi