Projekti

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Digijohtajaksi!
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
14.3.2016 - 13.3.2019
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä
-hankkeessa keskitytään erityisesti digitalisaation tuomiin vaatimuksiin
ja muutoksiin liiketoiminnassa, henkilöstön osaamisessa ja johtamisessa
sekä tuetaan tätä kautta työssä jaksamista ja työhyvinvointia.
Hankkeen kohderyhmiä ovat mikro- ja pk-yritykset, jotka eivät vielä
ole hyödyntäneet tai ovat hyödyntäneet melko vähän digitalisaation
mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä. Hankkeen toteutus
sisältää mikro- ja pk -yrityksille yhteisiä vuosittaisia tapahtumia
sekä yritys- ja teemakohtaisia valmennusprosesseja ja koulutuksia eri
puolilla Keski-Suomea. Tutustu tarkemmin tuleviin valmennuksiin täällä!

Hankkeen toimintatapa perustuu parhaista käytännöistä oppimiseen.
Oleellisena osana toimintamallia on yhteinen, avoin, osallistava
kokeiluihin ja kokemuksiin perustuva joukkoistettu viestintä, jolla jo
hankkeen toiminnan aikana tehdään toiminnan tulokset ja onnistumiset
läpinäkyväksi ja vapaasti verkoston hyödynnettäväksi.
Hankkeen tuloksena syntyy erilaisia kehittämismalleja,
koulutustuotteita ja työkaluja, joita voidaan jatkossa tarjota niin
Keski-Suomen alueen mikro- ja pk-yrityksille mutta myös julkisille
organisaatioille. Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot pystyvät
hyödyntämään verkostossa jaettuja kokemuksia ja soveltamaan uusia
johtamisen toimintatapoja digitalisaatiokehityksen, osaamisen,
johtamisen, työhyvinvoinnin ja muutostilanteiden paremman hallinnan
kehittämiseksi.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa mikro- ja pk -yritysten
digiosaamista ja sen hyödyntämistä yritystoiminnassa ja johtamisessa.
Lisäksi tavoitteena on tukea osaamisen kehittymistä ja edistää
työhyvinvointia. Tavoitteena on toisaalta innostaa, tukea ja rakentaa
luottamusta sellaisille yrityksille, jotka eivät vielä ole vielä
hyödyntäneet juuri ollenkaan digitalisaation mahdollisuuksia ja
toisaalta tukea jo digitalisaation aloittaneita yrityksiä tuottavuuden,
kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn parantamiseksi.


Lisätietoja

Jyväskylän ammattikorkeakoulu:
Asiantuntija, projektikoordinaattori Gilbert Ludwig, 040 828 3990
Asiantuntija Roope Pietilä, 044 301 4177
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia:
Projektipäällikkö Katja Järvelä, 
katja.jarvela(at)gradia.fi, 040 341 6425