Projekti

Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuus

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.9.2011 - 31.12.2014
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Projektissa luodaan uuden tyyppisiä toimintatapoja pienten ja keskisuurten lämpölaitosten metsäpolttoaineiden tuotanto- ja käyttöketjuihin. Uusilla toimintatavoilla optimoidaan metsäpolttoaineiden raaka-ainetta kannattavimpaan käyttöön, hyödynnetään rakennettua lämmityskapasiteettia metsäpolttoaineiden kuivaamiseen, parannetaan lämpölaitosten käytön hyötysuhdetta, lyhennetään varastokasojen säilyttämisaikoja tienvarsilla ja tuotetaan korkealaatuista haketta ja polttopuuta kiinteistöille.

Metsäkeskuksen uutta metsävaratietokantaa ja uutta suunnittelujärjestelmää testataan, kuinka hyvin sen avulla voidaan löytää energiapuukorjuukohteeseen soveltuvat metsiköt. Uuden järjestelmän avulla myös lasketaan pilottiluontoisesti esim. yhden terminaalin hankinta-alueen sisällä olevat energiapuuvarat, kun hankinta-alue rajataan maantiekuljetuksen rajoitteilla. Metsävaratiedolla voidaan tukea myös klapiyrittäjien raaka-aineen hankintaa. 

Tärkeänä tavoitteena on lisätä maaseutu-, lämpö- ja polttopuuyrittäjien liiketoiminta-osaamista ja liiketoiminnan kehittämispalveluita. Neuvonnalla ja viestinnällä välitetään alan toimijoille ja metsänomistajille uutta kerättyä tietoa ja osaamista, välitetään tietoa tehokkaista toimintamalleista, parannetaan toiminnan tuottavuutta, laatua, alennetaan kustannuksia ja lisätään mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan.

Projekti tukee Jyväskylän ammattikorkeakoulun tavoitetta kehittää Luonnonvarainstituutin Bioenergiakeskuksesta bioenergiayrittäjyyden kehittämiskeskus.

Kysy lisää:
Hannariina Honkanen, asiantuntija, 040 325 820, etunimi.sukunimi@jamk.fi