Projekti

AVOT - Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus

Rahoitusohjelma

Lyhenne
AVOT
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.9.2015 - 31.8.2018
Yksikkö
Korkeakoulupalvelut
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Tavoite

Tavoitteena on rakentaa ketterä korkeakoulujen aikuiskoulutuksen malli, jossa
keskeistä on avoimen korkeakouluopetuksen työelämälähtöisyys. Tarkoituksena on
tuottaa uudenlaista monialaista, joustavasti toteutettua ja täsmällisesti tietyn alan
osaamistarpeisiin vastaavaa korkeakoulutustarjontaa. Painopiste on olemassa olevan
tarjonnan ja eri alojen osaamistarpeiden asiakaslähtöisessä kohdistamisessa.

Osaamiskokonaisuuksia pilotoidaan ja mallinnetaan

Toimintamalli kehitetään kolmen alakohtaisen pilotin sekä näiden arvioinnin avulla
(ICT-, sote- ja biotalous-ympäristö). Piloteissa selvitetään ensin osaamistarpeet ja
kartoitetaan olemassa oleva tarjonta. Alakohtaisesti tehdään tarvittavia uusia
avauksia tarjonnassa, ohjauksessa ja oppimisympäristöissä. Avointen korkeakoulujen
yhteistyönä toteutettaviin osaamiskokonaisuuksiin osallistuu hankkeen aikana 120 -
180 opiskelijaa.

Osaamiskokonaisuudet muodostuvat useamman korkeakoulun
tutkintojen osista ja ne toteutetaan paikkakunnasta riippumattomana verkko-opetuksena.
Kohderyhmään kuuluvat ko. aloilla työskentelevät, alan osaamistaan
täydentävät ja aloilta työttömäksi jääneet tai työttömyysuhan alla olevat aikuiset.
Hankkeen lopputuloksena on toimintamalli, jossa avoimet korkeakoulut ja yliopistot
toteuttavat avointa korkeakouluopetusta työelämälähtöisesti yhteistyöverkostona ja
eri alojen osaamiskokonaisuuksia tarkennetaan ja uudistetaan säännöllisin väliajoin.
Toimintamalli tuottaa verkostona toteutettavia koulutuksia useilla rakennemuutosja
kasvualoilla.

JAMK vastaa hankkeessa toimintamallin mallinnuksesta yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Hanketta hallinnoi Turun yliopisto. Mukana ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun lisäksi Diakonia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto/Avoin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Karelia Ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Yrityssalo Oy ja Åbo Akademi.

Yhteyshenkilö JAMKissa:

Maarit Korva, suunnittelija
040 5612 555, etunimi.sukunimi@jamk.fi